æQual. Butlletí semestral

æQual és una publicació electrònica semestral de la Àrea d'Igualtat d'Oportunitats, que té com a missió donar a conèixer els serveis i actuacions que impulsa en favor de la igualtat i la qualitat en el treball, així com difondre experiències, recursos i eines que facilitin la incorporació de mesures de igualtat i d’organització del temps a les empreses i institucions.

æQual es concep també com a espai de participació per a empreses, agents socials, professionals i altres entitats, organitzacions i persones interessades a intercanviar coneixements i compartir experiències en aquests àmbits. Aspira, en definitiva, a esdevenir un mitjà especialitzat de servei públic, obert a la ciutadania en general.

Si voleu contactar amb nosaltres, adreceu-vos a: aequalvirtual.tsf@gencat.cat 

Per tal de rebre els propers números d'æQual a la vostra bústia de correu, empleneu el formulari de subscripció.

æQual
Igualtat i qualitat en el treball

Direcció editorial: Raquel Saco Coya
Edició: Rafael Gálvez Montilla
Consell de redacció: Rosa Codina Casas, Cinta Farnós Brull, Rafael Gálvez Montilla, Carmen Mañas Rodríguez i Mercè Solé Solé

Àrea de Qualitat en el Treball
Direcció General d'Igualtat
Sepúlveda, 148-150, 08011 Barcelona (Barcelonès)
a/e: aequalvirtual.tsf@gencat.cat 
DL: B. 29468-2013