Impacte gràfic reportatge irregularitats laborals
  • Imprimeix

Irregularitats laborals

Irregularitats laborals

Incomplir la jornada, infringir la normativa sobre prevenció de riscos laborals, vulnerar els drets sindicals, contractar de manera fraudulenta o discriminar en les relacions laborals són només algunes de les irregularitats més freqüents que existeixen avui dia en el món laboral.

Informar d’aquestes i altres irregularitats que una persona pot patir en el seu centre de treball constitueix un exercici legítim del dret que té com a treballadora. Si bé la primera recomanació és adreçar-se al comitè d’empresa i/o a la representació sindical, una altra via de comunicació (compatible amb l’anterior) és la denúncia o la queixa davant la Inspecció de Treball, com a garantia per investigar els fets i mirar de trobar-hi una solució.

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que es denuncia.
La denúncia ha de complir dos requisits bàsics: s’ha de presentar per escrit i s’hi ha d'identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà anònimament).
La Inspecció de Treball tracta cada denúncia amb confidencialitat i guarda secret professional no només quant a la informació que se li comunica sinó també respecte de la investigació que duu a terme sobre els fets i de la identitat de les persones denunciants.
El model de denúncia es pot descarregar de la página web, o bé, es pot obtenir a qualsevol Inspecció Territorial de Treball.

Vull posar una denúncia contra la meva empresa però no m'atreveixo per por que aquesta pugui prendre represàlies contra mi. Puc denunciar anònimament?

La resposta a aquesta pregunta freqüent és negativa ja que, per normativa legal (Llei 23/2015, de 21 de juliol), la Inspecció de Treball no pot tramitar denúncies anònimes.

No obstant això, qui vulgui informar específicament d’àmbits de treball no declarat o situacions relacionades amb l’economia irregular, o de qualsevol altra irregularitat laboral, ho pot fer a través de la Bústia Col·labora. Es tracta d’un formulari telemàtic que qualsevol persona pot emplenar i enviar des de la pàgina web de la Inspecció sense la obligació d’incloure cap dada personal.
La informació obtinguda a través de la Bústia Col·labora no presuposa l’obligació de la Inspecció de Treball d’emetre cap tipus de resposta ni de garantir una possible actuació inspectora respecte dels fets de què se l’informa.

Data d'actualització:  12.07.2016