Impacte gràfic reportatge irregularitats laborals
  • Imprimeix

Irregularitats laborals

Irregularitats laborals

Incompliments en matèria de jornada, infraccions de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, vulneracions dels drets dels/de les representants de les persones treballadores, frau en la contractació temporal o discriminacions per raó de sexe són només algunes de les irregularitats més freqüents que existeixen avui dia en el món laboral.

Informar d'aquestes i altres irregularitats que una persona pot patir en el seu centre de treball constitueix un exercici legítim del dret que té com a treballadora. Si bé la primera recomanació és adreçar-se a la representació legal dels treballadors o als delegats sindicals (en cas que existeixin), una altra via de comunicació (compatible amb l'anterior) és la denúncia davant la Inspecció de Treball, com a garantia per investigar els fets, mirar de trobar-hi una solució i valorar l'existència d'una possible responsabilitat empresarial.

Posar una denúncia

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball quan una empresa comet irregularitats laborals, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que es denuncia.

Així, la persona afectada o qui tingui coneixement d'aquestes o altres irregularitats pot emplenar un model de denúncia i presentar-lo per dues vies: presencialment, a la inspecció territorial de treball de Catalunya que correspongui, a qualsevol oficina o punt de l'Administració Pública amb servei de registre; o bé, electrònicament a través del formulari, en el qual haurà d'adjuntar el model de denúncia (emplenat prèviament).

Aquest model de denúncia es pot descarregar de la pàgina web, o bé, es pot obtenir físicament a qualsevol inspecció territorial de treball de Catalunya.

La Inspecció de Treball tracta cada denúncia amb confidencialitat i guarda secret professional no només quant a la informació que se li comunica sinó també respecte de la investigació que duu a terme sobre els fets i de la identitat de les persones denunciants.

Informar d'una irregularitat laboral de forma anònima

Si vull posar una denúncia contra la meva empresa però no m'atreveixo per por que aquesta pugui prendre represàlies contra mi, puc denunciar anònimament?

La resposta a aquesta pregunta és negativa ja que, per normativa legal (Llei 23/2015, de 21 de juliol), la Inspecció de Treball no pot tramitar denúncies anònimes.

No obstant això, qui vulgui informar sobre irregularitats laborals, ho pot fer a través de la Bústia Col·labora. Es tracta d'un formulari electrònic que qualsevol persona pot emplenar i enviar sense l'obligació d'incloure cap dada personal.

La informació obtinguda a través de la Bústia Col·labora no garanteix l'actuació inspectora respecte dels fets de què se l'informa, ni dona lloc a cap tipus de resposta escrita per part de la Inspecció de Treball.