Impacte gràfic reportatge irregularitats laborals
  • Imprimeix

Irregularitats laborals

Irregularitats laborals

Incompliments en matèria de jornada, infraccions de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, vulneracions dels drets dels/de les representants de les persones treballadores, frau en la contractació temporal o discriminacions per raó de sexe són només algunes de les irregularitats més freqüents que existeixen avui dia en el món laboral.

Informar d'aquestes i altres irregularitats que una persona pot patir en el seu centre de treball constitueix un exercici legítim del dret que té com a treballadora. Si bé la primera recomanació és adreçar-se a la representació legal dels treballadors o als delegats sindicals (en cas que existeixin), una altra via de comunicació (compatible amb l'anterior) és la denúncia davant la Inspecció de Treball, com a garantia per investigar els fets, mirar de trobar-hi una solució i valorar l'existència d'una possible responsabilitat empresarial.

Denúncia

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball quan una empresa comet irregularitats laborals, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que es denuncia. Així, la persona afectada o qui tingui coneixement d’aquestes o altres irregularitats pot emplenar un formulari de denúncia i presentar-lo a qualsevol de les inspeccions territorials de Treball de Catalunya, així com a qualsevol oficina o punt de l'Administració Pública amb servei de registre.


La Inspecció de Treball tracta cada denúncia amb confidencialitat i guarda secret professional no només quant a la informació que se li comunica sinó també respecte de la investigació que duu a terme sobre els fets i de la identitat de les persones denunciants.
El model de denúncia es pot descarregar de la pàgina web, o bé, es pot obtenir físicament a qualsevol Inspecció Territorial de Treball.

Puc informar d’una irregularitat sense donar-me a conèixer?

Vull posar una denúncia contra la meva empresa però no m'atreveixo per por que aquesta pugui prendre represàlies contra mi. Puc denunciar anònimament?

La resposta a aquesta pregunta freqüent és negativa ja que, per normativa legal (Llei 23/2015, de 21 de juliol), la Inspecció de Treball no pot tramitar denúncies anònimes.

No obstant això, qui vulgui informar sobre irregularitats laborals, ho pot fer a través de la Bústia Col·labora. Es tracta d’un formulari telemàtic que qualsevol persona pot emplenar i enviar des de la pàgina web de la Inspecció sense la obligació d’incloure cap dada personal.
La informació obtinguda a través de la Bústia Col·labora no garanteix l'actuació inspectora respecte dels fets de què se l'informa, ni dóna lloc a cap tipus de resposta escrita per part de la Inspecció deTreball. 

Data d'actualització:  12.07.2016