• Imprimeix

Programa Consolida't

Té la voluntat d'oferir als autònoms les eines i els instruments necessaris perquè millorin els seus models de negoci i puguin créixer i enfortir-se.

L'objecte d'aquesta iniciativa és promoure la consolidació, el creixement i la reinvenció del treball autònom com a eina per millorar la competitivitat dels negocis de persones treballadores autònomes i lluitar contra la destrucció d'ocupació autònoma.

L'edició anual del programa, s'articula en 2 fases:

 • Fase 1: convocatòria de subvencions per seleccionar les entitats que oferiran assessorament personalitzat i formació en gestió empresarial als treballadors autònoms.
   
 • Fase 2: posada en marxa del programa d'assessorament personalitzat i de formació adreçat a autònoms. Aquesta formació la duran a terme les entitats seleccionades en la primera fase. Els treballadors autònoms interessats en participar en aquest programa s'hauran d'adreçar al tràmit sol·licitar participar en el Programa.


Estratègies de consolidació del treball autònom

El Programa Consolida't s'adreça a:

 • Persones treballadores autònomes
 • Persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE)
 • Persones donades d'alta al règim d'autònoms i integrades a una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada (amb menys de 4 persones contractades i una facturació inferior a 500.000,00 euros).
 • Persones autònomes que han fet fallida en els seus negocis i que volen iniciar una nova activitat laboral mantenint-se en el mateix règim, així com els joves inscrits a la Garantia Juvenil i que hagin accedit als ajuts per a constituir-se com a autònoms, impulsats també recentment per la Generalitat.

Per poder dur a terme aquest programa d'assessorament i de formació, s'han concedit subvencions a entitats col·laboradores com universitats, escoles universitàries, col·legis professionals i associacions professionals del treball autònom de Catalunya. Destaquem la representativitat territorial de les entitats.

A continuació es pot consultar la llista de les entitats col·laboradores del Programa Consolida't. 
Si estàs interessat/ada en participar-hi, només cal que et posis directament en contacte amb l'entitat que més t'interessi.

 

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona

c/ Casp, 130 Barcelona

T/ 932 319 412 rosa@coacb.com


Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC) – La Salle

Edifici de Sant Miquel, c/ Sant Joan de la Salle, 42 08022 Barcelona

T/ 932 902 441  consolidat@salleurl.edu 

Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

c/ Còrsega, 227 08036 Barcelona

T/ 933 633 380 silvia@graduados-sociales.com

Fundació Empresa i Ciència

Universitat Autònoma de Barcelona, campus de la UAB, edifici A - Rectorat, 08193 Bellaterra

T/ 935 813 020 fundacio.empresa.ciencia@uab.cat

Organització d'Autònoms de Catalunya (AUTCAT)

c/ Sant Pau, 6 08221 Terrassa

c/ Veneçuela, 103 08019 Barcelona

T/ 937 361 108 / 937 361 100 autcat@cecot.org

Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya-CTAC

Rambla de Santa Mònica, 10 2n 08002 Barcelona
T/ 933 271 498 szapatero@catalunya.ugt.org

PIMEC Autònoms

Viladomat, 174 08015 Barcelona

T/ 934 964 500 mcontreras@pimec.org

Fundació Privada Universitària Martí L'Humà

Carrer Banys, 40 08530 La Garriga

Passatge Pedraforca, 22 Les Franqueses del Vallès

T/ 938 605 060 consolidat@fumh.cat

Col·legi d'Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia, 32 08006 Barcelona

Joan Maragall, 44-46, ent. 17002 Girona

Pere Cabrera, 16 1r G 25001 Lleida

Rambla Nova, 58-60 5è A 43004 Tarragona

T/ 934 161 604 ahermosilla@coleconomistes.cat

Fundació Bosch i Gimpera-Universitat de Barcelona

Facultat d'Economia i Empresa-UB, Av. diagonal, 696 08034 Barcelona

T/ 934020 140 laboratoricreativitat@ub.edu


Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú

T. 938 145 757 sec.tec@cetivg.cat

Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de Lleida

T. 973 232 166 amall@coell.org

Selecció de les entitats col·laboradores que rebran una ajut per realitzar les accions d'assessorament i formació

Poden optar a aquests ajuts:

 • Escoles de negoci.
 • Universitats, escoles universitàries i entitats dependents o vinculades a aquestes.
 • Col·legis professionals jurídicament constituïts que acreditin experiència i coneixements en assessorament a persones treballadores autònomes.
 • Associacions professionals del treball autònoms de Catalunya de caràcter intersectorial (han d'estar inscrites al Registre corresponent del Departament).

 

 

 

Data d'actualització:  16.01.2018