• Imprimeix

Entitats de suport al finançament

 • ICF

  L’Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera, dependent de la Generalitat de Catalunya per impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial, principalment pimes, actuant com a complement del sector financer privat.

 • Avalis SGR

  Societat de Garantia Recíproca que permet accedir al finançament a empreses, davant entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència que requereixen les entitats financeres.

 • Caixa d’Enginyers

  Cooperativa de crèdit ofereix serveis financers i asseguradors als seus socis, que són alhora clients i propietaris de l’entitat, basant-se en els valors de transparència, integritat, solvència i responsabilitat social.

 • Coop57

  Cooperativa de serveis financers formada per entitats i persones que, com a sòcies, aporten el seu estalvi per al finançament de projectes amb contingut social i en coherència amb els seus principis ètics.

 • Fundació Seira

  La Fundació privada Seira per a la Innovació i Projecció del cooperativisme, té com a finalitat promoure el cooperativisme mitjançant la creació i impuls d'instruments financers que facilitin el crèdit a les seves organitzacions. 

 • Caixa de Guissona

  Cooperativa de crèdit estatal que ofereix serveis financers als socis i a l’empresa cooperativa a través de la cobertura de la demanda de serveis financers i de previsió, així com la reinversió dels excedents en la realització d’obres socials.

 • Acció Solidària contra l’atur

  Fundació que concedeix préstecs sense interès per finançar projectes d’emprenedoria i ajuts puntuals especialment a persones amb dificultats econòmiques i a empreses i entitats socials de Catalunya.

 • Caja Mar

  Caixa rural i cooperativa de crèdit espanyola, promotora del banc de crèdit social cooperatiu. Aquest banc té com accionistes 19 caixes rurals que formen el Grup Cooperatiu Cajamar, més 13 caixes rurals no integrades en aquest grup.

 • GICOOP ( Grup d’Inversors Cooperatius )

  GICOOP és una societat d'inversions que té per objectiu invertir en cooperatives mitjançant préstecs participatius o adquisició de títols participatius.

 • Fiare Banca Ètica

  Neix de la unió de dos projectes basats en les finances ètiques: Banca Popolare Etica i Fiare, amb la vocació de construir alternatives en el mercat financer per construir una economia amb valors i al servei d’una societat més justa.

 • Finan’3

  Cooperativa de serveis que contribueix a dotar les entitats socials de nous instruments per afrontar els problemes inherents al precari escenari econòmic i social produït per la crisi, prioritzant aquelles que pateixen les situacions més greus des de la perspectiva econòmica–financera. 

Data d'actualització:  26.02.2018