• Imprimeix

Mediació, conciliació i arbitratge cooperatius

La mediació, conciliació i l'arbitratge són procediments de resolució extrajudicial de conflictes, és a dir, vies alternatives a la jurisdicció ordinària i per tant més àgils, ràpides, confidencials i econòmiques (en relació amb els costos de tramitació). Amb el servei de resolució extrajudicial de conflictes cooperatius es dota a les cooperatives catalanes de mitjans per resoldre els possibles conflictes sense passar per la via judicial i afavorint solucions neutrals, objectives i econòmicament avantatjoses. Els principis que regeixen els procediments de resolució de conflictes són la voluntarietat, l'audiència, la contradicció, l'economia processal i la igualtat de les parts. El tret diferencial de la resolució de conflictes en matèria cooperativa és la seva especialització, que juntament amb la proximitat territorial garanteix els coneixements específics de la realitat de les cooperatives i permet arribar a una resolució satisfactòria per a totes les parts.