• Imprimeix

Conèixer l'economia cooperativa

L'economia cooperativa és l'activitat econòmica que desenvolupen el conjunt d'empreses creades per satisfer les necessitats dels seus socis produint béns i/o serveis i que desenvolupen el projecte empresarial de manera conjunta. La participació dels socis en la presa de decisions i en la distribució dels resultats, no està directament lligada al capital aportat per cadascun d'ells.  A Catalunya inclou, preferentment, empreses cooperatives, societats laborals (SLL i SAL).