• Imprimeix

Formularis i models de documents

Els serveis del Registre de Cooperatives i del Registre de Societats Laborals estan subjectes a les taxes fixades per la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
La justificació del pagament s'exigeix per iniciar la tramitació de la sol·licitud. La presentació de la sol·licitud d'inscripció i la liquidació de la taxa la podeu fer a la xarxa d'oficines de l'OGE (on podeu iniciar tots els tràmits excepte el de diligència de llibres de les cooperatives i Procediment Exprés), als serveis territorials i a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.

Mitjans de pagament:

Presencialment

Mitjançant la xarxa de caixers automàtics "Servicaixa" amb targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat, o si es disposa, amb una llibreta o un compte corrent de "La Caixa"/CaixaBank.

A la Xarxa d'Oficines OGE i als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació (pagament amb targeta bancària. No s'accepta efectiu).


Per Internet
Els pagaments de les taxes podran efectuar-se a través de la web de "La Caixa" mitjançant l'enllaç que tot seguit us oferim. Haureu de tenir, prèviament, la carta de pagament que se us facilitarà en el moment de presentar la sol·licitud, en la qual figura el codi de barres corresponent a la liquidació.

  • A través del web de Canal Empresa a l'apartat de taxes .


L'autenticació mecànica o resguard d’ingrés acredita el pagament.

D'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei 30/1992, si, exhaurit el termini, es comprova que no s'ha realitzat el pagament s'entendrà per desistida la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient.