• Imprimeix

Formularis de sol·licitud al Registre de Cooperatives

Novetat en el tràmit dels actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives i sol·licitud de dades registrals

Les cooperatives ja poden tramitar presencialment:

- La inscripció del web de la cooperativa

- La inscripció de l’acord de reactivació d’una cooperativa

01/03/2017

Nota informativa

La Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives (Disposició Addicional setena) ha canviat la forma i el termini de presentació dels llibres de socis i llurs aportacions socials, i els d’actes de l’assemblea general, el consell rector i d’altres òrgans col·legiats de la cooperativa. veure la nota informativa de les principals novetats