• Imprimeix

Formació

Les Societats Laborals

Col·lecció Formació, 9
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
1999
35 pàg
ISBN: 84-393-4704-9

Presentació de l'origen, el procés de constitució i el funcionament de les Societats laborals a partir de la Llei 4/1997 de Societats Laborals.

Règim fiscal de les cooperatives

Col·lecció Formació, 8
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
1996
78 pàg.
ISBN: 84-393-4028-1
4,60 €

Recopilació i comentari de la normativa referent al règim fiscal de les cooperatives (regulat per la Llei 20/1992 sobre Règim Fiscal de Cooperatives).

Règim econòmic de les cooperatives

Col·lecció Formació, 7
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2ª Edició 1997
71 pàg.

Presentació del règim econòmic de les empreses cooperatives regulat a la Llei de Cooperatives de Catalunya de 1992.

El consell rector i els interventors a les cooperatives

Col·lecció Formació, 6
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2ª Edició 1997
73 pàg.

Recopilació i recomanacions de la normativa referent al funcionament dels consells rectors i els interventors de comptes a les cooperatives.

L'assemblea general a les cooperatives

Col·lecció Formació, 5
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2ª Edició 1997
75 pàg.
ISBN: 84-393-3329-3
7,95€

Recopilació de la normativa i recomanacions sobre el funcionament, les tasques i les funcions de les assemblees a les cooperatives.

Manual per a cooperatives d'integració i d'atenció social

Col·lecció Formació, 4
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives en col·laboració amb el Dept. de Benestar Social
1994
120 pàg.
ISBN: 84-393-2818-4
5,50 €

Presentació de les cooperatives d'Integració Social, del seu procés de constitució i dels requisits exigits pel Departament de Benestar Social per a la inscripció al Registre d'Entitats de Serveis Socials.

Informació relacionada

Directori de centres de formació cooperativa

Col·lecció Formació, 3
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives i elaborat pel gabinet d'Estudis Socials (SCCL)
1989
120 pàg.

Explicació de la importància de la formació a les cooperatives i recopilació de centres i institucions dedicades a la formació cooperativa.

Quadern de formació agrària cooperativa

Col·lecció Formació, 2
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives en col·laboració amb el Dept. d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
1986
70 pàg.

Treball pràctic de presentació del cooperativisme i d'explicació del procés de constitució d'una cooperativa.

Manual per a cooperatives de treball associat

Col·lecció Formació, 1
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
4ª edició, actualitzada el 1996
146 pàg.
ISBN: 84-393-4048-6
5,50€

Presentació de les cooperatives de treball associat, el seu procés de constitució i els trets característics del seu funcionament.

Data d'actualització:  10.03.2011