• Imprimeix

Textos pràctics d'economia cooperativa

La comunicació i la participació a les societats laborals: pensar, parlar, escoltar i fer plegats

Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa, 8
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2009
18 pàg.

Aquesta guia tracta en profunditat el que avui sabem respecte a la participació i aporta un seguit de reflexions orientades a l'acció sobre la participació a la societat laboral, així com aquells elements necessaris per a que es pugui donar: la voluntat, la comunicació, els espais, el temps, les persones....

Estratègia i visió global compartida a les societats laborals: compartir futur, compartir camí

Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa, 7
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2009
14 pàg.

Aquesta guia aborda els temes clau que són d'utilitat per afavorir la construcció d'una visió global compartida, de futur i a llarg termini de la societat laboral. Considera l'estratègia com una eina fonamental per a les organitzacions, treballant els instruments que contribueixen a un major èxit dels objectius estratègics tals com la informació i la participació, mantenint en tot moment la perspectiva dels principals actors implicats en aquest procés.

Coneixements empresarials centrals a les societats laborals: treball i inversió responsable

Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa, 6
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2009
30 pàg.

Aquesta guia aporta elements per a la millora dels coneixements empresarials de la societat laboral. Tracta temes rellevants relacionats amb l’activitat comercial, la innovació i l’economia i les finances, tot aprofundint en conceptes i continguts d'utilitat per a les persones sòcies.

La vinculació de la persona a la societat laboral: descobrir, comprometre, compartir per créixer

Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa, 5
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2009
18 pàg.

Aquesta guia aporta elements clau per a desenvolupar la vinculació de la persona a la societat laboral. Sempre des d'una perspectiva de clara aplicabilitat treballa els conceptes rellevants en relació a la vinculació i la integració de les persones.

La comunicació i la participació a la cooperativa: és un camí, no una fita

Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa, 4
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2008
19 pàg.

La participació és l'eix central de la vida cooperativa. Aquesta guia tracta en profunditat el que avui sabem respecte a la participació i aporta un seguit de reflexions orientades a l'acció sobre la participació a la Cooperativa, així com aquells elements necessaris per a que es pugui donar: la voluntat, la comunicació, els espais, el temps, les persones....

Coneixements empresarials centrals a la cooperativa: aprendre, conèixer, aportar

Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa, 3
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2008
31 pàg.

Aquesta guia aporta elements per a la millora dels coneixements empresarials de la cooperativa. Tracta temes rellevants relacionats amb l’activitat comercial, la innovació i l’economia i les finances, tot aprofundint en conceptes i continguts d’utilitat tant per a les persones sòcies com per aquelles interessades en les cooperatives.

Estratègia i visió global compartida: construir futur

Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa, 2
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2008
11 pàg.

Aquesta guia aborda els temes clau que són d'utilitat per afavorir la construcció d'una visió global compartida, de futur i a llarg termini de la cooperativa. Considera l'estratègia com una eina fonamental per a les organitzacions, treballant els instruments que contribueixen a un major èxit dels objectius estratègics tals com la informació i la participació, mantenint en tot moment la perspectiva dels principals actors implicats en aquest procés.

La vinculació de la persona a la cooperativa: descobrir, comprometre, créixer

Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa, 1
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
2008
15 pàg.

Aquesta guia aporta elements clau per a desenvolupar la vinculació de la persona a la cooperativa. Sempre des d'una perspectiva de clara aplicabilitat treballa els conceptes rellevants en relació a la vinculació i la integració de les persones.

Guia pràctica del procés de constitució d'una empresa cooperativa

Subdirecció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses
Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa
Sèrie Model empresarial cooperatiu/Eines, 3
2010
50 pàg.

Aquest manual és una eina pràctica d'orientació en el procés de constitució d'una cooperativa, una forma jurídica idònia per a projectes empresarials col·lectius. Aquesta publicació ha estat elaborada per Ara_Coop.

Nou Pla General Comptable per a Cooperatives: Proposta d'adaptació pràctica, amb definicions i exemples

Institut per a la Promoció i  la Formació Cooperatives
Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa
Sèrie Model empresarial cooperatiu/Eines, 2
2a edició 2009
115 pàg.
ISBN 978-84-393-8217-1
10€

Aquest Manual pretén ser una eina útil tant per als professionals de l'assessorament empresarial com per a les mateixes cooperatives. Els continguts que trobaran són entre altres, la definició dels comptes anuals segons el nou Pla general comptable, així com exemples pràctics per tal de resoldre dubtes del dia a dia. Aquesta guia va acompanyada d'un llibret, Quadre de comptes del nou PGC, Adaptat a les cooperatives, el qual incorpora les especificitats de les cooperatives en matèria comptable.

Manual de comptabilitat per a les societats cooperatives catalanes de nova creació

Institut per a la Promoció i  la Formació Cooperatives
Col·lecció Textos pràctics d'economia cooperativa
Sèrie Model empresarial cooperatiu/Eines, 1
2009
145 pàg.
ISBN: 978-84-393-8249-2
10 €

L'objecte d'aquest Manual és ser una eina de treball pràctica al servei de les cooperatives que emprenen la seva activitat, així com de les assessories que els donen suport en l'execució de tots els processos formals relacionats amb la comptabilitat de l'economia de la cooperativa.

Data d'actualització:  10.03.2011