En un context en el qual la contractació es du a terme en un mercat de treball cada vegada més global, les autoritzacions de treball tenen com a objectiu satisfer les necessitats de mà d'obra de les empreses. Per a determinats sectors econòmics hi ha autoritzacions específiques orientades a la incorporació d'investigadors i de personal estranger altament qualificat vinculat a activitats d'interès econòmic, social o laboral, que aporti valor afegit i que incrementi la competitivitat de les empreses. Aquesta secció vol informar a les empreses sobre els diferents procediments que permeten la contractació de treballadors/ores estrangers. Principalment, l'objectiu d'aquest apartat és donar les claus per decidir quin és el procediment que respon millor a les necessitats de cada empresa.