Les persones estrangeres residents han de trobar-se en una de les dues situacions que s'especifiquen a continuació. Per conèixer quines són les possibilitats de què disposeu per modificar la vostra autorització de partida, seleccioneu l'opció que respongui a la vostra situació actual: