Si voleu posar en marxa el vostre projecte empresarial a Catalunya, heu de disposar, entre d'altres, d'una autorització per treballar per compte propi.Les autoritzacions de residència i treball per compte propi es concedeixen a les persones estrangeres extracomunitàries amb voluntat d'iniciar, desenvolupar o dirigir una activitat econòmica com a emprenedores.En aquest espai, a més de les indicacions concretes sobre tràmits i documents, us oferim informació que us ajudarà en l'elaboració de la memòria descriptiva del vostre projecte i en la tramitació del conjunt del vostre expedient.