Informació de la Inspecció de Treball

Tríptic informatiu referent al treball de persones estrangeres: "Què necessita saber una persona estrangera davant una irregularitat laboral?". Té com a objectiu explicar breument les facultats de la Inspecció en el cas del treball de persones estrangeres no comunitàries i quins requisits han de complir en el cas de trobar-se en situació irregular per treballar.