• Imprimeix

Assetjament sexual

Assetjament sexual

Què és? 

 

Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, de naturalesa sexual, que s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, especialment si li crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. A diferència de l’assetjament psicològic en el treball, aquests comportaments es consideren assetjament sexual encara que no s’hagin produït de manera reiterada ni sistemàtica.

Comportament no desitjat ni volgut per la persona que el rep

L’assetjament sexual es distingeix de les aproximacions lliurement acceptades o tolerades i recíproques, quan les conductes no són desitjades i, consegüentment, rebutjades per la persona que les rep i les considera ofensives.

 

Comportament de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals

Les conductes de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals inclouen un ventall de comportaments molt ampli i abasten des d’accions aparentment innòcues fins a accions que són manifestament greus i constitueixen per si mateixes un delicte penal.

Exemples d'assetjament sexual

Exemples d'assetjament sexual

Data d'actualització:  11.05.2018