• Imprimeix

La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones

L'Observatori del Treball i Model Productiu ha elaborat l'informe sobre la evolució de la desigualtat salarial a Catalunya 2008-2015, que evidencia, amb dades objectives, la persistència de la bretxa salarial entre homes i dones en el mercat de treball del nostre país i dels països del nostre entorn.

La bretxa salarial a Catalunya es situa en el 23,9% per l'any 2015. 

Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015 (febrer 2018)

Informe sobre la situació de desigualtat salarial (febrer 2017)