• Imprimeix

Noves eines de diagnosi i avaluació de plans d'igualtat

La Direcció General d'Igualtat posa a l'abast de les empreses i organitzacions catalanes dues eines que les ajudaran a normalitzar i sistematitzar l'elaboració de llurs Plans d'igualtat. La 'Guia pràctica de diagnosi d'igualtat' i l'Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d'Igualtat' (ESAPI) els proporcionaran un valuós suport a l'hora d'integrar la igualtat d'oportunitats en la gestió de persones i avançar cap a una cultura organitzativa més justa i més competitiva.

Noves eines de diagnosi i avaluació

Des del punt de vista tècnic, són instruments d'última generació, atès que representen una important evolució en la metodologia d'elaboració de plans d'igualtat del Departament, desenvolupada sota els principis de simplicitat, flexibilitat i versatilitat. 

Al mateix temps, constitueixen un notable avenç en el desenvolupament de la Llei catalana d'igualtat efectiva de dones i homes, donant resposta a les necessitats de les empreses i a la lògica evolució de les polítiques d'igualtat que venen implementant-se des de fa una dècada. 

Ambdues eines seran el principal leit motiv del programa formatiu d'igualtat d'oportunitats de dones i homes en el treball per a 2017. Sis sessions presencials permetran que més de 250 persones d'arreu del territori puguin formar-se en l'ús d'aquestes eines.

Tant la Guia com l'ESAPI han comptat amb la col·laboració d'un grapat d'empreses i institucions del nostre país, que han participat en les proves pilot que s'han anat realitzant durant els darrers mesos. Llur contribució ha permès ajustar i afinar aquestes eines, que s’han revelat, més enllà de la finalitat immediata, com a poderosos instruments de gestió de persones en el seu sentit més ampli.

Data d'actualització:  13.06.2017