• Imprimeix

Fòrums i seminaris presencials

Oferta adreçada principalment a empreses i institucions interessades a abordar diversos aspectes clau per a la consolidació i el creixement d'una organització des de la perspectiva de la igualtat en el treball.

escultura de Jaume Plensa

El programa formatiu es desenvolupa a partir de diferents sessions en què es faciliten als i les participants eines i continguts per aplicar a la pròpia organització mesures i plans d'igualtat. 

La programació formativa presencial corresponent a 2018 consta dels tallers i seminaris següents. 

Consulteu per a cada proposta els criteris de selecció i adjudicació de places.

Tallers sobre negociació col·lectiva de mesures d'igualtat 

Objectiu: donar eines i estratègies per a la negociació col·lectiva de plans i mesures d’igualtat  així compartir, experiències i bones pràctiques.

Docent: Raquel SERRANO, doctora en Dret i professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Barcelona. És àrbitra del Tribunal Laboral de Catalunya i membre del comitè científic de la revista electrònica IUSLABOR.

Va ser la primera secretària general del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (novembre 2007-febrer 2011). Anteriorment, va ser consellera experta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i àrbitra en matèria d'impugnació d'eleccions sindicals a la província de Barcelona.

Experta en igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral ha col·laborat en moltes ocasions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies realitzant conferències i formació per a empreses i agents socials.

Durada: 3.30 hores.
Horari: de 9.30 a 13 h.

Taller I:

Barcelona, 22 de juny del 2018

Persones destinatàries: representants sindicals que participen en la negociació col·lectiva de plans d’igualtat i en les comissions d’igualtat.

Lloc: sala de Premsa de Treball. C/ Sepúlveda, 148-150

Horari: de 9.30 a 13 h.


INSCRIPCIONS TANCADES

 

Taller II:  

Barcelona, 26 d'octubre del 2018

Persones destinatàries: representants de les empreses que participen en la negociació col·lectiva de plans d’igualtat i en les comissions d’igualtat.

Lloc: sala 1.3 C/ Sepúlveda, 148-150

Horari: de 9.30 a 13 h.

INSCRIPCIONS TANCADES

 

Taller III:

Barcelona, 16 de novembre de 2018

Persones destinatàries: representants sindicals que participen en la negociació col·lectiva de plans d’igualtat i en les comissions d’igualtat.

Lloc: sala noble, 1a planta C/ Sepúlveda, 148-150

Horari: de 9.30 a 13 h.

INSCRIPCIONS TANCADES

 

PLACES LIMITADES

Criteris de selecció i adjudicació: en cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100Formació cofinançada per

Logotip Fons Social Europeu

Sessions de benchmarking empresarial: Gestionant en igualtat

En aquestes trobades les empreses podran compartir i intercanviar experiències sobre les actuacions realitzades en matèria d'igualtat. Les sessions els hi permetran conèixer les iniciatives endegades per diferents empreses referents, reflexionar sobre els beneficis que aporta la igualtat d'oportunitats a l'organització i abordar els problemes i dificultats que poden sorgir. 

La dinamització anirà a càrrec de Mar Gaya consultora en integració d’igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral. Psicòloga, màster en direcció i gestió de Recursos Humans per l’EAE-UPF i tècnica superior en implantació de plans d’igualtat a l’empresa. Ha ocupat diversos càrrecs directius en empreses i des de fa 10 anys exerceix com a consultora independent col·laborant en diferents àrees de gestió de persones. Ha treballat per a grans organitzacions, tant del sector públic com privat, dissenyant i impartint accions formatives. Al febrer de 2011 va presentar la seva primera publicació sobre aquests temes, sota el títol Igualant (Ed. Icària).


Barcelona, 14 de juny del 2018

Adreçada a grans empreses que estan implantant mesures d’igualtat i plans d’igualtat i que volem compartir coneixements i experiències.

Per aquesta sessió comptarem amb la col·laboració de les empreses Agbar, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i HP.

Lloc: Sala reunions Planta 1 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies . C/ Sepúlveda, 148-150
Horari: de 9.30 a 11.30 h.

Sessió 14 de juny del 2018 (Barcelona)

INSCRIPCIONS TANCADES 


Lleida, 21 de juny del 2018

Adreçada a empreses que estan implantant mesures d’igualtat i plans d’igualtat i que volem compartir coneixements i experiències.

Per aquesta sessió comptarem amb la col·laboració de les empreses Federació Allem, B-Biosca, SUPSA Supermercats Pujol (Plusfresc)

Lloc: CIFO de Lleida C/ Enric Farreny, 3, 25199 Lleida
Horari: de 9.30 a 11.30 h.

Sessió 21 de juny del 2018 (Lleida)

INSCRIPCIONS TANCADES


Barcelona, 28 de juny del 2018 (sessió ajornada)

Adreçada a petites i mitjanes empreses que estan implantant mesures  d’igualtat i plans d’igualtat i que volem compartir coneixements i experiències.

Per aquesta sessió comptarem amb la col·laboració de les empreses Grup Papelmàtic, Fundació Joia i Iniciatives i Programes S.L.

Lloc: Sala reunions Planta 1 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. C/ Sepúlveda, 148-150
Horari: de 9.30 a 11.30 h.
Data: a concretar

INSCRIPCIONS TANCADES


 

PLACES LIMITADES

Informació: 935 538 100

Formació cofinançada per

Logotip Fons Social Europeu

Seminari sobre temps de treball i corresponsabilitat

Girona, 19 d'octubre del 2018

Objectiu: introduir els conceptes generals i els elements principals de debat al voltant del temps de treball i de les polítiques de temps. En particular, es tracta de conèixer què és i com s’estructura el temps i el temps de treball en les societats del benestar, així com les principals actuacions al voltant del temps i del temps de treball en el nostre entorn, des d’una perspectiva de gènere.

Programa:

1. Temps de treball: aclariments conceptuals
    1.1. Temps de treball a les societats de benestar
    1.2. Temps de treball i temps de vida
    1.3. Temps de treball i jornada laboral de les dones i homes
    
2. Usos socials del temps
    2.1. El temps com a eix de desigualtat entre dones i homes
    2.2. Els usos del temps: una qüestió de gènere
    2.3. Els diferents significats del temps de treball
   
3. Les polítiques de temps de treball i de corresponsabilitat
    3.1. El temps de treball a la negociació col·lectiva
    3.2. Flexibilització i reordenació de la jornada labora
    3.3. Reducció de la jornada laboral i el temps parcial
    3.4. Polítiques de conciliació i de corresponsabilitat
    3.5. Noves experiències de negociació i de regulació del temps de treball

4. Conclusions 


Docent: Pilar CARRASQUER, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Diplomada en Ciències Socials per l'Institut de Ciències Socials de Barcelona (ICESB) i Llicenciada en Sociologia per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, és membre de la Junta Permanent de l'Institut d'Estudis del Treball de la UAB, universitat on exerceix docència a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. En la seva trajectòria com a investigadora destaquen els seus estudis enfocats en la situació laboral de la dona a Espanya: "Perfil sociolaboral de l'atur femení a Espanya", 1994; "Situació de les treballadores en el sector financer espanyol", 1995; "Les implicacions del repartiment del treball sobre l'ocupació i la vida quotidiana", 2001; "L'estudi de la doble presència: una aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar", 2002; "El temps de treball en la negociació col·lectiva i els seus efectes socials", 2004.


Destinataris/àries: personal de gerència, direcció i gestió de recursos humans d'empreses i institucions, agents d'igualtat i representants sindicals.


Durada: 3 hores.
Horari: de 10 h a 13:30 h.
Adreça: Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1

 

INSCRIPCIONS TANCADES 

PLACES LIMITADES

Criteris de selecció i adjudicació: en cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100Formació cofinançada per: 

Logotip Fons Social Europeu

Seminari: Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe

Barcelona, 17 d'octubre del 2018

Objectiu: proporcionar coneixements sobre com prevenir i actuar davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral. 

Docent: Carolina GALA, professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat Vicedegana de la Facultat de Dret i Coordinadora dels Estudis de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha ocupat el càrrec de Directora de l’Observatori per la Igualtat de la UAB i és membre del Grup d’Investigació Dones i Drets de la UAB.

Entre els seus àmbits d’investigació destaquen estudis sobre conciliació de la vida personal, laboral i familiar, violència de gènere, assetjament laboral, discriminació salarial, responsabilitat social empresarial i polítiques d’igualtat. Ha dirigit i participat en projectes d’investigació sobre violència de gènere, desigualtat retributiva, conciliació de la vida laboral i familiar, i polítiques autonòmiques en matèria d’igualtat

Persones destinatàries: personal de gerència, direcció i gestió de recursos humans d'empreses i institucions, agents d'igualtat i representants sindicals.

Durada: 3.30 hores.
Horari: de 10h a 13:30 h.
Lloc: sala de Plens del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. C/ Diputació, 284, 08009 Barcelona

 

INSCRIPCIONS TANCADES  

PLACES LIMITADES

Criteris de selecció i adjudicació: en cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100Formació cofinançada per

Logotip Fons Social Europeu

Taller d'avaluació de plans d'igualtat

Girona, 12 d'abril del 2018 
Tarragona, 26 d'abril del 2018 

Docent: Georgina GONZÁLEZ, llicenciada en Dret i Postgrau en Polítiques d'igualtat homologat per La Salle. Com a consultora experta s'encarrega d'ajudar a les empreses a desenvolupar plans d'igualtat i assessorar-les en la seva implantació. Ha estat directora tècnica de Criteria Recursos Humans, durant 3 anys i ha compaginat aquest càrrec amb la feina de consultora en igualtat i diversitat, membre del grup Motor de la Xarxa Nust i tècnica de RSC. Des del 2008 porta desenvolupats més de 115 plans d'igualtat i ha impartit formacions principalment a empreses privades (vinculades amb la prevenció de l'assetjament, la sensibilització de gènere, formacions a la comissió d'igualtat o Eines per desenvolupar plans d'igualtat). Actualment també es tutora on-line del Postgrau d'agent d'igualtat de La Salle i tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Cervelló.


Persones destinatàries: personal de gerència, direcció i gestió de recursos humans d'empreses i institucions, agents d'igualtat i representants sindicals que participin activament en l'elaboració, actualització i avaluació del seu pla d'igualtat.


Objectiu: donar a conèixer l'eina per a l'avaluació dels plans d'igualtat i aprendre el seu funcionament aplicant-ho al propi pla d'igualtat.

Programa

 1. Conceptes bàsics entorn al seguiment i avaluació d’un Pla d’igualtat
 2. Fases del Pla d’Igualtat: Iniciativa, Diagnosi, Disseny, Implantació, Seguiment i Avaluació
 3. Eines metodològiques per realitzar un seguiment i avaluació d’un Pla d’igualtat
 4. Definició d’indicadors
 5. Presentació EINA ESAPI
 6. Àmbits de l’avaluació
 7. Avaluació de procés
 8. Avaluació de resultats
 9. Avaluació d’impacte
 10. Introducció exercici Avaluació i Aula Virtual
 11. Resolució de dubtes sorgits en el desenvolupament del seguiment i l’avaluació

 

Durada: 4 hores.
Horari: de 9:30 a 13:30 h.

Sessió Girona: sala de Juntes del Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1
Sessió Tarragona (inscripcions tancades): Sala Pau Casals de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. C/ Sant Francesc, 3

PLACES LIMITADES

Criteris de selecció i adjudicació: en cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100

INSCRIPCIONS TANCADES
 

Formació cofinançada per

Logotip Fons Social Europeu

Sessions de treball: Selecció per competències

Barcelona, 8 de maig del 2018   (de 09:30h a 12:30h)
Barcelona, 31 de maig del 2018 (de 16h a 19h)

Objectiu: intercanviar experiències des de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits en els cursos de Selecció per competències I, II I III. En les sessions es plantejaran dubtes i dificultats sorgides en l’aplicació pràctica de la metodologia apresa, s'intercanviaran experiències i propostes i en s'entrenaran alguns aspectes clau de les proves i de l'entrevista per detectar competències. 

Docent: Marta COLOMER consultora social i d’empreses especialitzada en l’àmbit de las competències professionals per la inserció de joves a la vida laboral.

Ha impartit formació sobre “Gestió per competències en les organitzacions empresarials”. Com a consultora d’empresa, assessora organitzacions empresarials en la implementació de mesures pròpies de la Gestió per Competències en el marc del model organitzacional NER (Nou Estil de Relacions).

En paral·lel, ha dirigit i participat en  projectes de recerca i innovació en el camp de metodologies per a la inserció laboral.

Destinataris/àries: la sessió presencial s’adreça a l’alumnat que ha realitzat i aprovat els tres mòduls del curs “La selecció per competències, una clau per a la igualtat d’oportunitats” en alguna de les quatre edicions acabades.

Durada: 3 hores.
Horari:  8 de maig de 2018 de 09:30 a 12:30 h; 31 de maig de 2018 de 16 h a 19 h.
Adreça: ambdues sessions seran a la sala 1.3, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del C/ Sepúlveda, 148.

Sessió 8 de maig del 2018 (Barcelona)
INSCRIPCIONS TANCADES

Sessió 31 de maig del 2018 (Barcelona)
INSCRIPCIONS TANCADES 

PLACES LIMITADES

Criteris de selecció i adjudicació: en cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100Formació cofinançada per

Logotip Fons Social Europeu

Introducció de la perspectiva de gènere a les polítiques socials

Barcelona, 4 i 11 de juliol del 2018


Objectiu: donar eines als/les professionals  que treballen desenvolupant polítiques socials  i comunitàries per integrar de la perspectiva de gènere en la seva pràctica laboral.

Persones destinatàries: professionals d’entitats, associacions i administracions públiques que treballen en l’àmbit de les polítiques socials.

Durada: 8 hores.
Horari: de 9 a 13 h.
Lloc: aula de formació de la Direcció General de Joventut C/ Calàbria 

Programa:

Dia 4 de juliol

Introducció a la perspectiva de gènere:

 1. El sistema sexe-gènere
 2. La construcció social del gènere
 3. Desigualtats de gènere
 4. Feminització de la pobresa
 5. Interseccionalitat i discriminacions múltiples
 6. L’empoderament
 7. L’estratègia dual: accions positives i gender mainstreaming
 8. Llenguatge inclusiu


Dia 11 de juliol

Orientacions metodològiques per a la incorporació de la perspectiva de gènere als cicles i les fases dels projectes:

 1. Fases dels projectes: disseny, diagnòstic i recerca d’informació, execució, avaluació i seguiment.
 2. Indicadors de gènere (qualitatius i quantitatius, absoluts i relatius, indicadors bàsics...).

 

PLACES LIMITADES

Criteris de selecció i adjudicació: en cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100

INSCRIPCIONS TANCADES


Formació cofinançada per

Logotip Fons Social Europeu

Data d'actualització:  16.11.2018