• Imprimeix

Fòrums i seminaris presencials

Oferta adreçada principalment a empreses i institucions interessades a abordar diversos aspectes clau per a la consolidació i el creixement d'una organització des de la perspectiva de la igualtat en el treball.

Programa del taller 'Organitzacions, qualitat en el treball i processos de millora'

El programa formatiu es desenvolupa a partir de diferents sessions en què es faciliten als i les participants eines i continguts per aplicar a la pròpia organització mesures i plans d'igualtat. 

La programació formativa presencial corresponent a 2018 consta dels tallers i seminaris següents. 

Consulteu, per a cada proposta, els criteris de selecció i adjudicació de places.

Taller d'avaluació de plans d'igualtat

Girona, 12 d'abril del 2018 (Inscripcions obertes)
Tarragona, 26 d'abril del 2018 (Inscripcions obertes)

Docent: Georgina GONZÁLEZ, llicenciada en Dret i Postgrau en Polítiques d'igualtat homologat per La Salle. Com a consultora experta s'encarrega d'ajudar a les empreses a desenvolupar plans d'igualtat i assessorar-les en la seva implantació. Ha estat directora tècnica de Criteria Recursos Humans, durant 3 anys i ha compaginat aquest càrrec amb la feina de consultora en igualtat i diversitat, membre del grup Motor de la Xarxa Nust i tècnica de RSC. Des del 2008 porta desenvolupats més de 115 plans d'igualtat i ha impartit formacions principalment a empreses privades (vinculades amb la prevenció de l'assetjament, la sensibilització de gènere, formacions a la comissió d'igualtat o Eines per desenvolupar plans d'igualtat). Actualment també es tutora on-line del Postgrau d'agent d'igualtat de La Salle i tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Cervelló.
Destinataris/àries: Personal de gerència, direcció i gestió de recursos humans d'empreses i institucions, agents d'igualtat i representants sindicals que participin activament en l'elaboració, actualització i avaluació del seu pla d'igualtat.
Objectiu: Donar a conèixer l'eina per a l'avaluació dels plans d'igualtat i aprendre el seu funcionament aplicant-ho al propi pla d'igualtat.
Durada: 4 hores.
Horari: De 9:30 a 13:30 h.

Sessió Girona: Aula de formació 2. Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1
Sessió Tarragona: Sala Pau Casals. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. C/ Sant Francesc, 3

PLACES LIMITADES
Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100

INSCRIPCIONS OBERTES
 

Formació cofinançada per

 

Seminari sobre temps de treball i corresponsabilitat

Girona, pendent de data 


Docent: Pilar CARRASQUER, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Diplomada en Ciències Socials per l'Institut de Ciències Socials de Barcelona (ICESB) i Llicenciada en Sociologia per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, és membre de la Junta Permanent de l'Institut d'Estudis del Treball de la UAB, universitat on exerceix docència a la Diplomatura de Relacions Laborals i de Sociologia en la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. En la seva trajectòria com a investigadora destaquen els seus estudis enfocats en la situació laboral de la dona a Espanya: "Perfil sociolaboral de l'atur femení a Espanya", 1994; "Situació de les treballadores en el sector financer espanyol", 1995; "Les implicacions del repartiment del treball sobre l'ocupació i la vida quotidiana", 2001; "L'estudi de la doble presència: una aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar", 2002; "El temps de treball en la negociació col·lectiva i els seus efectes socials", 2004.


Destinataris/àries: Personal de gerència, direcció i gestió de recursos humans d'empreses i institucions, agents d'igualtat i representants sindicals.


Objectiu: Introduir els conceptes generals i els elements principals de debat al voltant del temps de treball i de les polítiques de temps. En particular, es tracta de conèixer què és i com s’estructura el temps i el temps de treball en les societats del benestar, així com les principals actuacions al voltant del temps i del temps de treball en el nostre entorn, des d’una perspectiva de gènere.


Durada: 3 hores.
Horari: De 09:30 a 12:30 h.
Adreça: pendent

PLACES LIMITADES


Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100Formació cofinançada per

Sessions de treball Selecció per competències

Barcelona, 8 de maig del 2018

Barcelona, 31 de maig del 2018


Docent: Marta COLOMER i Pep LOZANO (docents dels cursos de Selecció per competències)

Destinataris/àries: La sessió presencial s’adreça a l’alumnat que ha realitzat i aprovat els tres mòduls del curs “La selecció per competències, una clau per a la igualtat d’oportunitats” en alguna de les quatre edicions acabades.

Objectiu: Intercanviar experiències des de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits en els cursos de Selecció per competències I, II I III. En les sessions es plantejaran dubtes i dificultats sorgides en l’aplicació pràctica de la metodologia apresa, s'intercanviaran experiències i propostes i en s'entrenaran alguns aspectes clau de les proves i de l'entrevista per detectar competències. 

Durada: 3 hores.
Horari: De 09:30 a 12:30 h.
Adreça: Ambdues sessions seran a la Sala 1.3, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del carrer Sepúlveda, 148.

PLACES LIMITADES


Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

Informació: 935 538 100Formació cofinançada per

Data d'actualització:  02.02.2018