• Imprimeix

La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones

L'Observatori del Treball i Model Productiu ha elaborat el seu primer informe sobre la situació de desigualtat salarial a Catalunya, que evidencia, amb dades objectives, la persistència de la bretxa salarial entre homes i dones en el mercat de treball del nostre país i dels països del nostre entorn.

La bretxa salarial a Catalunya es situa en el 15,9% o el 26%. La variació entre un percentatge i l'altre depèn de la unitat de mesura emprada: l'hora treballada, en el primer cas; els ingressos bruts anuals, en el segon.