• Imprimeix

Eina d'avaluació

Les polítiques d'igualtat en el treball són, essencialment, un permanent 'work in progress' que necessita d'examen constant i de flexibilitat per a reajustar-se als seus propis objectius i a les necessitats de l'organització. Aquest és el repte que enfronta la nova eina de seguiment i avaluació de plans d'igualtat, l'ESAPI. Sobre l'anàlisi dels 10 àmbits d'actuació de la Guia de diagnosi, l'ESAPI normalitza i protocol·litza també una de les fases més crítiques i fonamentals del procés d'establiment d'un pla d'igualtat: conèixer-ne el grau d'implantació i l'impacte produït per les actuacions realitzades.

Per realitzar aquesta avaluació partim dels següents àmbits d’actuació: cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés a l’organització, formació interna i/o continua, promoció i/o desenvolupament professional, retribucions, temps de treball i coresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

En cada un d’aquests àmbits s’han establert dos indicadors, que, per la seva rellevància i utilitat, es consideren claus per conèixer el grau d’assoliment de la igualtat d’oportunitats.

A banda d’aquest indicadors predeterminats, cada empresa podrà configurar i definir, si ho considera necessari, altres indicadors que en completaran l'avaluació.

Data d'actualització:  09.06.2017