• Imprimeix

Guia de diagnosi

La diagnosi és l'etapa crucial en el procés d'elaboració d'un pla d'igualtat. És el moment en què s'analitza la situació de les dones i els homes dins de l'organització per tal de detectar possibles elements o processos discriminatoris. La 'Guia pràctica de diagnosi d'igualtat' els ajudarà a enfrontar aquesta fase clau i permetrà que obtinguin un mapa fidel, rigorós i detallat de la situació de dones i homes en l'empresa o organització. En definitiva, serà una sòlida i fiable base sobre la qual aixecar tot el treball posterior, és a dir, el pla mateix.

Aquest manual classifica en 10 àmbits els aspectes a analitzar per realitzar la diagnosi, examinant informació qualitativa i quantitativa. Tenint en compte que les característiques de les empreses i organitzacions a què va dirigit són molt diverses, s’ha optat per un document que reculli un ventall ampli d’indicadors per tal que cada organització pugui adaptar-lo a les seves necessitats i al seu context particular.

La Guia inclou, al final de cada àmbit, diferents documents de treball que ajuden a recollir i operar amb les dades obtingudes. Podeu descarregar aquests documents des dels enllaços que apareixen a cada capítol de la Guia o mitjançant els que trobeu a continuació. Disposeu, així mateix, d'un model d'informe final de diagnosi en formats pdf i word.

Fulls de càlcul

Tots aquests documents de treball poden descarregar-se directament des de les pàgines de la Guia que apareixen entre parèntesi:

01. Cultura i gestió organitzativa (Guia, pàg. 35)
02. Condicions laborals (Guia, pàg. 43)
03. Accés a l'organització (Guia, pàg. 52)
04. Formació interna i/o contínua (Guia, pàg. 58)
05. Promoció i/o desenvolupament professional (Guia, pàg. 67)
06. Retribució (Guia, pàg. 74)
07. Temps de treball i corresponsabilitat (Guia, pàg. 81)
08. Comunicació no sexista*
09. Salut laboral (Guia, pàg. 88)
10. Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe (Guia, pàg. 93)

Per a iniciar-vos en l'emplenament i la utilització d'aquests documents excel, us recomanem visionar aquest tutorial.

(*) Aquest àmbit es diagnostica mitjançant una anàlisi qualitativa.

Model d'informe de diagnosi d'igualtat de dones i homes

Per facilitar-vos-en la utilització, podeu descarregar-lo en dues versions:
 ►  Model d'informe en format PDF (editable amb Adobe Acrobat Pro)
 ►  Model d'informe en format word (optimitzat per a Word2017)

Data d'actualització:  09.06.2017