• Imprimeix

Què entenem per noves formes d'organització del temps de treball?

Noves formes d’organització del temps de treball

Són pràctiques innovadores desenvolupades amb una triple perspectiva:

  • El valor que aporten les persones treballadores a l'organització. Es tracta de models d'organització centrats en les persones, en les relacions existents entre elles, en les seves experiències, objectius, coneixements, capacitats, inquietuds i necessitats.
  • Els canvis del mercat en termes de competitivitat. La innovació en l'organització del treball i la incorporació de les noves tecnologies en els processos i les organitzacions com a factor clau per millorar el rendiment i l'eficiència empresarial.
  • La retenció del talent i la satisfacció laboral. La flexibilització del temps i de l'espai de treball, la millora del clima del clima laboral, la motivació i el desenvolupament professional, entre d’altres, com a estratègies per combatre la rotació  i la pèrdua de coneixement, així com, l’absentisme laboral i els costos que se’n deriven.

L'aposta per aquestes fórmules organitzatives beneficia tant a l'empresa com a les seves persones treballadores. Vegeu més raons per la incorporació de noves formes d'organització del temps de treball als 10 perquès per a la millora de l'organització del temps de treball.

Aspectes clau

Un model d'organització empresarial centrat en les persones i en la innovació de l'organització del temps de treball té en compte dos aspectes clau:

La coresponsabilitat: el repartiment de les responsabilitats domèstiques i/o de cura i les professionals entre homes i dones, aprofitant tot el talent i facilitant la participació igualitària en tots els àmbits.

La conciliació de la vida personal i laboral: l'harmonització del temps laboral amb el familiar, el personal i el social, i la possibilitat de desenvolupar-se en tots ells.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre les noves formes d'organització del temps de treball en els enllaços següents, o bé fer-nos una consulta concreta mitjançant aquest formulari.

 

Data d'actualització:  17.07.2013