• Imprimeix

Eina d'autoavaluació per a organitzacions

Inventari Reforma Horària

L’Inventari Reforma Horària és una eina d'autoavaluació (per a empreses i entitats) que vol contribuir a recuperar l’organització del temps de vida quotidiana que existeix pràcticament arreu del món. 

Suposa un camí a seguir que promou la creativitat de cada persona i els processos d’I+R+D en tot tipus d’organitzacions. L’inventari consisteix en l’aplicació de diferents factors clau que donen informació sobre l’assoliment efectiu de cadascuna de les fites plantejades.

L’eina està dissenyada per portar a terme l'anàlisi d'aspectes clau de les empreses quant a l'organització del temps de treball, en 10 dimensions diferents. 

  • Direcció per valors i objectius.
  • Reconeixement.
  • Formació.
  • Flexibilitat horària.
  • Espais de participació i decisió.
  • Canals de comunicació.
  • Impacte ambiental.
  • Temps dels àpats.
  • Responsabilitat social.
  • Reforma horària.

S'ofereix un inventari que hauran de treballar les organitzacions internament i, un cop emplenat, s'haurà d'enviar a l'Administració (a través del botó Enviament del formulari que trobareu al final del document). L'Administració podrà analitzar les dades i tenir coneixement de les bones pràctiques dutes a terme a les empreses i les entitats.  

 

Metodologia

S’ofereix una pauta per portar a terme un autodiagnòstic en l’organització amb relació als horaris, la gestió i els usos del temps de tots els agents implicats: equip directiu, comandaments i treballadors (en el cas de les empreses), i dirigents, voluntariat i personal tècnic (en el cas de les entitats).

La metodologia es fonamenta en la creació d’un grup impulsor (GI), equip que funciona com a observatori i garant del procés. El procés es divideix en quatre fases i té una durada aproximada de set mesos.

 

fases inventari Reforma Horària (gràfic)

  * (GI)= Intervenció del Grup Impulsor

Fases del procés

FASE 1: Comunicació (1r mes)

FASE 2: Diagnòstic (1r a 2n mes)

FASE 3: Acció (3r a 6è mes) 

FASE 4: Seguiment (4t a 7è mes)

Data d'actualització:  20.10.2016

Avís

Si teniu problemes per visualitzar els PDF en alguns navegadors, consulteu la pàgina de Descàrrega de formularis en PDF. També podeu descarregar el formulari en el propi ordinador i obrir-lo mitjançant la còpia que s’ha desat en local.