• Imprimeix

Discapacitat

L'accés de les persones amb discapacitat al mercat de treball implica la previsió de mecanismes que n'afavoreixin la permanència i promoció amb garanties d'èxit. En aquest sentit, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa implementa línies estratègiques i recursos que vetllen per l'adaptació a l'entorn laboral de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental. L'objectiu d'aquestes accions és fomentar i garantir el seu accés, presència i permanència al mercat de treball en condicions dignes i de qualitat.

Els eixos fonamentals de la política de la Direcció General en aquest àmbit són els següents:

  • Foment i manteniment de l'activitat laboral de qualitat.
  • Compromís i corresponsabilitat social del teixit empresarial.
  • Concertació entre administracions, entitats prestadores de serveis i agents socials en cada territori.