• Imprimeix

Com denunciar

Tothom té dret a denunciar irregularitats laborals, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que denuncia. 

És molt important seguir les instruccions sobre com i on presentar-la a fi de garantir-ne la recepció, així com complir amb uns requisits bàsics de contingut per facilitar a la Inspecció de Treball la tasca d’investigació i comprovació dels fets denunciats.

A fi de poder ser admesa a tràmit, la denúncia ha de complir dos requisits bàsics:

1.  S'hi ha d'identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà anònimament). La Inspecció de Treball, però, tractarà sempre amb confidencialitat l’origen de la denúncia.

2.  Ha de basar-se en fets amb fonament i en assumptes que no estiguin en coneixement d’un òrgan judicial.

Primer de tot, el/la denunciant ha de descarregar i emplenar el model de denúncia corresponent, el qual trobareu en format pdf en aquesta mateixa pàgina (requadre "Informació relacionada").

Per tramitar-la, hi ha dues vies possibles: 

Presencialment

Un cop emplenat i imprès el model de denúncia, el/la denunciant el presentarà físicament a la inspecció territorial de treball de Catalunya que correspongui, o bé, a qualsevol oficina o punt de l'Administració Pública amb servei de registre.
 

Electrònicament 

La persona que denuncia accedirà al formulari, en el qual haurà d'adjuntar el model de denúncia (emplenat prèviament).

Data d'actualització:  03.04.2018