• Imprimeix

Bústia Col·labora amb la ITC

Informació sobre l'empresa

Informació sobre el centre o lloc de treball

Horari de treball*
Dies de la setmana que es treballa*

De dilluns a divendres

Caps de setmana

Altres diesIrregularitats laborals que es volen comunicar* (descripció dels fets)


* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris


En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fitxer "Gestió de consultes, queixes, suggeriments i denúncies a la Inspecció de Treball de Catalunya". La finalitat del fitxer és el tractament de les consultes, queixes, suggeriments i denúncies que reben les delegacions territorials de la Inspecció de Treball de Catalunya en les diferents àrees de la seva competència. La unitat responsable del fitxer és la Direcció General de la Inspecció de Treball i les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció General de la Inspecció de Treball per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgitc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).