El treball de la cura engloba diferents tasques, com tenir cura de la llar en conjunt o d’algunes de les seves parts, la cura i atenció dels membres de l’àmbit familiar, i altres treballs que es desenvolupen com a part del conjunt de tasques domèstiques.

Les persones que treballen en la cura representen una part important de la població ocupada, però malauradament es converteixen en invisibles. En molts casos la relació de treball és imprecisa i les persones que tenen aquesta feina no són reconegudes com a treballadores amb relacions contractuals i les tasques que realitzen no es consideren una ocupació.

La normativa va reconèixer l’àmbit de treball de la llar com un àmbit plenament laboral, dins el règim especial del règim general de la Seguretat Social.

És una part important de l’economia d’un país, ja que permet que altres persones puguin exercir les seves professions i, per tant, es contribueix al desenvolupament econòmic. Regularitzar aquest sector tindrà un impacte econòmic molt gran i facilitarà l’obtenció d’autoritzacions de residència i treball.

L’11 d’abril de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 56/XI, sobre l’equiparació de les condicions i els drets laborals dels treballadors de la llar amb els de la resta de treballadors. En aquesta Resolució, el Parlament declara compartir els continguts del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball sobre els treballadors de la llar, i instar el Govern a demanar al Govern de l’Estat que compleixi els compromisos internacionals en el sentit expressat en el Conveni i ratificat per 24 països (entre els quals hi ha Suïssa, Alemanya, Portugal, Itàlia, Irlanda, Bèlgica i Finlàndia).

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a iniciar una campanya de sensibilització per posar fi a la situació de discriminació de moltes persones d’aquest col·lectiu —amb una presència important de dones immigrades, moltes en situació irregular—, especialment les que treballen com a internes, sense contracte, ni horaris, ni nòmina, ni salaris legals, ni alta a la Seguretat Social. També l’insta a destinar els recursos necessaris perquè es compleixin els drets i les condicions laborals dels empleats de la llar.

En el marc de la Taula de Ciutadania i Immigració, el Departament va crear un grup de treball, per impulsar i fer propostes per a la millorar de la situació de les persones que treballen en la cura de la llar, com accions determinants per a la preservació dels drets i deures laborals i de ciutadania