• Imprimeix

Programa de mobilitat laboral Catalunya/Baden-Württemberg

El 29 de maig de 2014 el Govern de l'Estat de Baden-Württemberg i el Govern de Catalunya van signar un Acord de cooperació per al foment de la mobilitat laboral entre ambdues regions. En el marc d'aquest Acord de cooperació, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, conjuntament amb el Ministeri d'Economia i Finances de Baden-Württemberg, han concretat un Programa de suport a la Mobilitat Laboral.