• Imprimeix

Informació sobre el Programa

 

Els objectius principals del Programa són:

 • Permetre i facilitar la integració al mercat laboral de Baden-Württemberg i de Catalunya a professionals d'aquestes regions que estiguin decidits a treballar i viure a l'altra regió.
 • Fomentar la interacció entre els professionals i les empreses o les entitats de representació empresarial d'ambdues regions, predisposades a col·laborar.
 • Formació en llengua alemanya.

Les persones seleccionades per participar en el Programa poden beneficiar-se de formació subvencionada en llengua alemanya  en el Goethe Institut de Barcelona, fins a assolir el nivell adient (B2) per poder incorporar-se a un lloc de treball a la regió alemanya. No és necessari disposar d'un nivell previ de llengua alemanya.

 • Informació d'un nou entorn sociocultural.

Adquirir coneixements de la forma de vida i del sistema laboral de la regió de Baden-Württemberg.

 • Oportunitats per accedir a llocs de treball.

Un cop finalitzat el procés de capacitació lingüística, a més de les aptituds proactives de cada participant en el seu procés de recerca de feina, el Servei Públic d'Ocupació de Baden-Württemberg recolzarà aquest procés per facilitar-ne la integració en el mercat de treball.

 • Persones demandants d'ocupació de sectors professionals específics, que estiguin disposades a aprendre l’alemany i interessades a viure i a treballar a Alemanya.
 • Catalunya i Baden-Württemberg intercanvien, amb una periodicitat semestral, informació sobre els sectors professionals amb dèficit de candidats, especificant el perfil professional necessari en cada cas.
 • Les professions i especialitats demandades al llarg del segon semestre del 2017 són:

  • Especialitats tècniques
   • Mecànica, mecatrònica i automatismes
    • Enginyer/a industrial - automatismes i mecatrònica
    • Perfils tècnics - automatismes i mecatrònica
    • Enginyer/a - automoció / tecnologia de vehicles
   • Electricitat i electrònica
    • Enginyer/a electrònic/a – sistemes d'automatització
    • Enginyer/a electrònic/a - automatismes
    • Enginyer/a electrònic/a - sistema electrònic de vehicles
    • Enginyer/a electrònic/a - electrotècnia
    • Tècnic electrònic/a - indústria de producció artesanal
    • Tècnic/a - producció industrial
    • Tècnic/a electromecànic/a - mecatrònica
   • Informàtica
    • Enginyer/a informàtic/a - desenvolupament de software
   • Construcció i climatització (perfils qualificats)
    • Enginyeria de construccions metàl·liques
    • Enginyeria internacional de soldadura
    • Construcció d'edificis (paletes)
    • Treballadors/es especialitzats en el formigó
    • Fontaneria
    • Tècnic/a especialista - sistemes de climatització, ventilació, refrigeració, calefacció i sanitaris

  • Especialitats d'hostaleria i restauració
   • Cuiners/es (qualificats/des)
   • Cambrers/es i caps de sala (qualificats/des)

  • Especialitats del sector sanitari
   • Infermers/es diplomats/des
   • Auxiliars d'infermeria
 • Les persones interessades han d'enviar el seu Currículum i la carta de presentació en format Europass, a la següent adreça de correu electrònic: mobilitat.cat-bw@gencat.cat
 • Els Serveis Públics d'Ocupació d'ambdues Regions, de manera coordinada, realitzen el procés de selecció de candidats amb el perfil adequat en cada cas. El procés de selecció consisteix en una primera valoració de la informació acreditada en els Currículums ; i un sistema d'entrevistes als condidats, per ponderar la coincidència d'interessos i la disponibilitat.

Un cop admeses, les persones que participen al Programa adquireixen uns compromisos que es mantenen al llarg de tot el procés:

 1. Aprofitament de les accions formatives en llengua i entorn sociocultural sota criteris d'assistència i assoliment del nivell establert a cada fase.
 2. Manteniment de la disponibilitat per viure i treballar a Baden-Württemberg.
 3. Participació en totes les accions que determini el Programa per al foment del coneixement de la Regió.

Aquests compromisos estan recollits a la corresponent Carta de Compromís que les persones participants han de signar a l'inici del Programa.

Data d'actualització:  09.05.2017