• Imprimeix

Autorització per al treball de menors de 16 anys en espectacles públics

Les persones menors de 16 anys poden treballar, de forma excepcional, en espectacles públics, sempre que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ho autoritzi amb caràcter previ.
L'activitat no pot suposar un perill per a la salut física o psíquica del/de la menor, ni tampoc pot afectar a la seva formació.

Enllaços relacionats