• Imprimeix

Quota de reserva 2% a favor de persones amb discapacitat

Les plantilles de les empreses de 50 o més treballadors han de comptar, com a mínim, amb un 2 % de persones amb discapacitat. No obstant això, existeixen supòsits d'exempció d'aquesta obligació de reserva, que se substitueix pel compliment de les mesures alternatives