• Imprimeix

Dipòsit d'estatuts

Les patronals, els sindicats i les associacions professionals d'autònoms han de dipositar els seus estatuts a les oficines públiques del Departament. També es dipositaran les modificacions així com les fusions i dissolucions de les associacions, les adhesions i desvinculacions a federacions i confederacions i les notificacions de canvi de domicili i de renovació de càrrecs