• Imprimeix

Vagues i conflictes

L'acord de convocatòria de vaga s'ha de comunicar per escrit a l'empresa o, si escau, a les organitzacions empresarials afectades, i a l'autoritat laboral. La manca de preavís determina la il·legalitat de la vaga. 

Per ampliar la informació sobre la comunicació d'una vaga, llegiu la informació que trobeu dins l'apartat 'Altres informacions' del tràmit gencat

Serveis mínims
Quan la vaga afecti empreses encarregades de la prestació de serveis essencials a la comunitat (com són la sanitat, el transport, la recollida d'escombraries, els subministres d'electricitat, de gas i d'aigua, etc.), l'autoritat governativa podrà fixar les mesures necessàries per garantir aquests serveis afectats per la vaga a través d'una Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Els representants dels treballadors i de l'empresa poden interposar davant l'Administració un procediment de conflicte col·lectiu per a donar solució a situacions conflictives derivades de la manca d'entesa sobre l'aplicació o la interpretació d'una norma o un conveni.

L'empresari pot tancar el centre de treball en determinades circumstàncies que afectin el procés de producció o que siguin resultat de situacions que puguin derivar en violència, derivades d'un mal ús del dret de vaga que facin els treballadors.

Informació relacionada

L'Administració pot actuar com a mediadora i apropar les postures de l'empresa i els treballadors que estan immersos en un conflicte si les parts implicades ho sol·liciten. El mediador estudia la situació i proposa un acord que ha de ser aprovat per les parts.

Informació relacionada

Data d'actualització:  10.04.2015