• Imprimeix

CoNTA, portal de notificació dels accidents de treball

Pàgina d'inici del portal CoNTA

Pàgina d'inici del portal CoNTA

El Departament va posar en marxa al desembre de 2012 el portal de comunicació i notificació dels accidents de treball que corresponen a l’àmbit de Catalunya (CoNTA).

CoNTA va rellevar l'anterior sistema de notificació d’accidents de treball a través del portal cat365/OVT, que va iniciar el seu funcionament l’any 2004 i quedà definitivament inhabilitat com a portal per a la notificació d’accidents de treball al mateix desembre del 2012.

El portal CoNTA ha suposat una millora en la distribució i la disposició dels continguts així com una agilització en la presentació dels comunicats, tant per a empreses com per a les mútues i autoasseguradores i ha facilitat el compliment de l’obligació legal de comunicar els accidents de treball a l’autoritat laboral

Accés al portal

Dubtes i consultes

Truqueu al 012 si teniu dubtes sobre el procediment administratiu per notificar accidents a la autoritat laboral.

Per a consultes relacionades amb el funcionament del portal CoNTA, poseu-vos en contacte amb el Servei de suport de CoNTA:

Telèfon: 902 88 44 88 + codi 102

Correu electrònic: sau.tic@gencat.cat

Simplificació

Dins dels límits que la normativa marc estableix , (l’Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre), CoNTA pretén simplificar i agilitzar la comunicació d’un accident de treball mitjançant mecanismes tals com les cerques predictives (que suggereixen el codi o la descripció objecte de cerca) o el desament temporal d’un formulari a mig emplenar, que contribueixen a agilitzar la presentació dels comunicats.

D’especial interès per a les mútues i les empreses autoasseguradores és el sistema de càrrega i descàrrega de remeses d’accidents que presenta CoNTA , que permet gestionar de manera senzilla i en volums importants les tasques de validació que aquestes entitats han de fer a partir dels accidents comunicats per les empreses a les quals donen cobertura de les contingències professionals que són conseqüència dels accidents de treball

Personalització

Un aspecte que facilita la tasca a totes les persones usuàries és la pestanya "Els meus tràmits", a través de la qual, de manera personalitzada per a cada tramitador/a, el sistema mostra informació dels avisos rebuts que encara resten per llegir, així com de les tasques pendents, de manera semblant al funcionament d’una bústia de correu electrònic quan ens adverteix que tenim correus nous.

Una altra funcionalitat especialment destacada del portal CoNTA és la possibilitat de cercar els comunicats d’accident per múltiples criteris, la qual cosa facilita molt la tasca de recuperar els tràmits iniciats fa un cert temps. També és possible fer cerques entre dates, per grau de la lesió o per tipologia o estat del tràmit, entre d’altres opcions i emmagatzemar aquestes cerques per no haver d’omplir constantment els mateixos camps per obtenir la mateixa informació.

En línies generals , CoNTA ha esdevingut un portal àgil que facilita l’emplenament dels formularis de recollida de dades i també la comunicació entre els diferents actors que intervenen en un tràmit, com són l’empresa, la mútua i l’autoritat laboral.

Seguretat d'accés

Per garantir la seguretat d’accés als usuaris, CoNTA requereix un certificat digital, que les empreses o els seus representants (gestors, graduats socials, etc.) poden obtenir davant qualsevol organisme certificador acreditat per CATCert.

Informació de qualitat

El portal CoNTA aporta una via de comunicació directa i fluïda amb empreses i mútues, al mateix temps que permet obtenir informació útil pel disseny de les polítiques de promoció de la seguretat i salut laboral de tal manera que aquestes responguin a les necessitats i als problemes reals de les empreses i persones de Catalunya.

En aquest sentit, cal destacar el fet que CoNTA continua tenint el seu paper en el III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 com a eina millorada en el reconeixement dels danys a la salut derivats del treball.

En definitiva, el portal CoNTA ha refermat l’aposta de la Generalitat per aprofitar al màxim les noves tecnologies per oferir un millor servei a les empreses i mútues de l’àmbit de Catalunya.

Data d'actualització:  19.01.2017