• Imprimeix

Oferta formativa de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)

Activitats de formació gratuïtes en matèria de seguretat i salut laboral. L'oferta formativa la composen cursos i seminaris adreçats a treballadors, empresaris i professionals de la seguretat i salut laboral.

Formació ICSSL

Aquestes activitats tindran lloc als àmbits territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i Terres de l'Ebre

En cada apartat trobareu la fitxa de cada activitat formativa i podreu fer la inscripció.

En acabar la formació us lliuraran certificat d'assistència sempre que hagueu assistit, com a mínim, al 80% de les hores lectives. 

Un cop us hagueu inscrit a l'activitat formativa, es contactarà amb vosaltres per dir-vos si heu estat admesos.

A causa de la quantitat de persones que s'inscriuen a les activitats formatives de Barcelona, només es confirma l'assistència a les persones admeses.


Els cursos de nivell bàsic que realitza l’ICSSL són reconeguts pel Departament d’Ensenyament. Per fer-ho, cada professor/a assistent, haurà de lliurar el certificat d’assistència i aprofitament de l’ICSSL a la Direcció general Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Data d'actualització:  18.09.2017

Informació relacionada

Activitats formatives de l'ICSSL a Barcelona

 • Curs bàsic de seguretat i salut en el treball (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció).INSCRIPCIÓ TANCADA PER AFORAMENT COMPLET.

  Codi activitat: CB171017B _Curs bàsic de seguretat i salut en el treball (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció).

  Donar els coneixements bàsics en prevenció de riscos laborals en base al RD 39/97, dels serveis de prevenció.

 • Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

  Codi activitat: SE171026B - Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

  El seminari permet conèixer les proteccions i mesures de prevenció a adoptar durant els treballs amb risc elèctric, així com les disposicions sobre la protecció dels treballadors envers aquest risc recollides al Reial decret 614/2001.

 • Nanotecnologia i prevenció de riscos laborals

  Codi activitat: SE171108B-Nanotecnologia i prevenció de riscos laborals

  Aquest seminari pretén donar coneixements basics en quan als possibles riscos que pot comportar pels treballadors la manipulació de nanomaterials. També es mostraran els possibles escenaris d’exposició on es poden trobar tant els nanomaterials manufacturats com els incidentals i les eines i guies de les que disposem per realitzar l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

 • Identificació de risc químic poc evident

  Codi activitat: SE171109B-Identificació de risc químic poc evident

  En aquest seminari es mostraran les dificultats existents per realitzar una correcta identificació de determinats riscos químics i les implicacions que això té de cara a l’avaluació de riscos dels llocs de treball afectats i a la salut del personal treballador.

 • Taller pràctic per avaluar el risc derivat de la mobilització manual de persones (Metodologia MAPO)

  Codi activitat: TP171110B - Taller pràctic per avaluar el risc derivat de la mobilització manual de persones (Metodologia MAPO)

  La metodologia MAPO valora el risc en la mobilització manual de persones. Aquest mètode no se centra en valorar una tasca concreta realitzant una anàlisi postural o biomecànic, si no que avalua el risc potencial de patir una sobrecàrrega biomecànica a través d’altres factors que també caracteritzen l’exposició al risc associat a la mobilització de persones. Aquests factors són: càrrega assistencial deguda a la presència de pacients no autònoms, grau de discapacitat motora dels pacients, aspectes estructurals de l’entorn de treball, equips d’ajuda a la mobilització disponibles i, per últim, la formació rebuda pels treballadors relativa a la mobilització de pacients.

 • Taller pràctic per avaluar el risc associat a l’aplicació de forces: Durant l’aplicació de una força estàtica i durant les tasques d’empènyer i estirar càrregues

  Codi activitat: TP171214B - Taller pràctic per avaluar el risc associat a l’aplicació de forces: Durant l’aplicació de una força estàtica i durant les tasques d’empènyer i estirar càrregues.

  Aquest taller pretén donar a conèixer diferents metodologies que permeten valorar la càrrega física associada a l’aplicació de forces que realitzen els treballadors en diferents tipus de tasques. Totes les metodologies exposades pretenen evitar l’aparició de fatiga o de trastorns musculoesquelètic i aconseguir que els valors de força realitzats estiguin dins paràmetres recomanats. Durant la primera part de la sessió s’exposarà la metodologia per calcular el límit de força que pot desenvolupar un treballador durant la seva interacció amb una màquina en un procés productiu, i durant la segona part s’exposaran diferents metodologies que permeten avaluar les tasques d’empènyer i estirar càrregues amb desplaçament.

Activitats formatives de l'ICSSL a Girona

Activitats formatives de l'ICSSL a Lleida

 • Identificació de risc químic poc evident

  Codi activitat: SE171128L - Identificació de risc químic poc evident

  En aquest seminari es mostraran les dificultats existents per realitzar una correcta identificació de determinats riscos químics, i les implicacions que això té de cara a l’avaluació de riscos dels llocs de treball afectats i a la salut del personal treballador

Activitats formatives de l'ICSSL a Tarragona i Terres de l'Ebre

 • Curs bàsic de seguretat i salut en el treball (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció)

  Codi activitat: CB171017T - Curs bàsic de seguretat i salut en el treball (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció)

  Donar els coneixements bàsics en prevenció de riscos laborals en base al RD 39/97, dels serveis de prevenció

 • Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

  Codi activitat: SE171109T_Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

  El seminari permet conèixer les proteccions i mesures de prevenció a adoptar durant els treballs amb risc elèctric, així com les disposicions sobre la protecció dels treballadors envers aquest risc recollides al Reial decret 614/2001.

 • Nanotecnologia i prevenció de riscos laborals

  Codi activitat: SE171122T-Nanotecnologia i prevenció de riscos laborals

  Aquest seminari pretén donar coneixements basics en quan als possibles riscos que pot comportar pels treballadors la manipulació de nanomaterials. També es mostraran els possibles escenaris d’exposició on es poden trobar tant els nanomaterials manufacturats com els incidentals i les eines i guies de les que disposem per realitzar l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

 • Identificació de risc químic poc evident

  Codi activitat: SE171212T - Identificació de risc químic poc evident

  En aquest seminari es mostraran les dificultats existents per realitzar una correcta identificació de determinats riscos químics, i les implicacions que això té de cara a l’avaluació de riscos dels llocs de treball afectats i a la salut del personal treballador.