• Imprimeix

Oferta formativa de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)

Activitats de formació gratuïtes en matèria de seguretat i salut laboral. L'oferta formativa la composen cursos i seminaris adreçats a treballadors, empresaris i professionals de la seguretat i salut laboral.

Formació ICSSL

Aquestes activitats tindran lloc als àmbits territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

En cada apartat trobareu la fitxa de cada activitat formativa i podreu fer la inscripció.

En acabar la formació us lliuraran certificat d'assistència sempre que hagueu assistit, com a mínim, al 80% de les hores lectives. 

Un cop us hagueu inscrit a l'activitat formativa, es contactarà amb vosaltres per dir-vos si heu estat admesos.

A causa de la quantitat de persones que s'inscriuen a les activitats formatives de Barcelona, només es confirma l'assistència a les persones admeses.


Els cursos de nivell bàsic que realitza l’ICSSL són reconeguts pel Departament d’Ensenyament. Per fer-ho, cada professor/a assistent, haurà de lliurar el certificat d’assistència i aprofitament de l’ICSSL a la Direcció general Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Data d'actualització:  05.02.2018

Informació relacionada

Activitats formatives de l'ICSSL a Girona

  • Com organitzar desplaçaments per raons de feina segurs. Nova data de l'activitat: 22/01/2019

    Codi activitat: SE181122G - Com organitzar desplaçaments per raons de feina segurs.

    Els accidents de treball relacionats amb el trànsit (ATRT) derivats dels desplaçaments per motius de feina són un problema important i que comporta elevats costos per les empreses, treballadors i per la societat en general. La prevenció dels ATRT és possible i necessària i abasta tant als que ocorren en els desplaçaments per anar o tornar de la feina com en els desplaçaments durant la jornada de treball. Més enllà de la responsabilitat de les empreses en uns, els ocorreguts en el desenvolupament del treball, hi ha un interès compartit per tothom per intervenir en tots ells. La seguretat laboral viària, coordinadament i harmònicament amb la prevenció de riscos laborals i els plans de mobilitat, ofereix un ampli ventall d’eines per a la intervenció.