• Imprimeix

Oferta formativa de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)

Activitats de formació gratuïtes en matèria de seguretat i salut laboral. L'oferta formativa la composen cursos i seminaris adreçats a treballadors, empresaris i professionals de la seguretat i salut laboral.

Formació ICSSL

Aquestes activitats tindran lloc als àmbits territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i Terres de l'Ebre

En cada apartat trobareu la fitxa de cada activitat formativa i podreu fer la inscripció.

En acabar la formació us lliuraran certificat d'assistència sempre que hagueu assistit, com a mínim, al 80% de les hores lectives. 

Un cop us hagueu inscrit a l'activitat formativa, es contactarà amb vosaltres per dir-vos si heu estat admesos.

A causa de la quantitat de persones que s'inscriuen a les activitats formatives de Barcelona, només es confirma l'assistència a les persones admeses.


Els cursos de nivell bàsic que realitza l’ICSSL són reconeguts pel Departament d’Ensenyament. Per fer-ho, cada professor/a assistent, haurà de lliurar el certificat d’assistència i aprofitament de l’ICSSL a la Direcció general Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Data d'actualització:  31.07.2017

Informació relacionada

Activitats formatives de l'ICSSL a Barcelona

Activitats formatives de l'ICSSL a Girona

 • Abordatge del risc psicosocial: de la identificació a la prevenció

  Codi activitat: SE170921G - Abordatge del risc psicosocial: de la identificació a la prevenció

  Proporcionar pautes per identificar els factors de risc psicosocial en l’entorn laboral i conèixer la idoneïtat dels mètodes d’avaluació segons les seves característiques. Conèixer les fases d’abordatge del risc psicosocial i l’adopció de les mesures preventives per eliminar o reduir/controlar aquests riscos.

Activitats formatives de l'ICSSL a Lleida

 • Abordatge del risc psicosocial: de la identificació a la prevenció

  Codi activitat: SE171005L - Abordatge del risc psicosocial: de la identificació a la prevenció

  Proporcionar pautes per identificar els factors de risc psicosocial en l’entorn laboral i conèixer la idoneïtat dels mètodes d’avaluació segons les seves característiques. Conèixer les fases d’abordatge del risc psicosocial i l’adopció de les mesures preventives per eliminar o reduir/controlar aquests riscos.

Activitats formatives de l'ICSSL a Tarragona i Terres de l'Ebre

 • Vigilància de la salut dels treballadors

  Codi activitat: SE170927T - Vigilància de la salut dels treballadors

  La vigilància de la salut (VS) dels treballadors és una de les activitats de la medicina del treball i una peça bàsica i central de la prevenció de riscos laborals a les empreses. Malauradament, la interpretació i aplicació que es fa, en molts casos, de la VS (tant en el seu vessant individual com col•lectiu) no és el més adequat i fa que la seva utilitat preventiva sigui molt baixa. Cal fugir d’una VS inespecífica, allunyada dels riscos reals dels llocs de treball, excessivament formalista i no integrada amb la resta d’activitats preventives

 • Curs bàsic de seguretat i salut en el treball (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció)

  Codi activitat: CB171017T - Curs bàsic de seguretat i salut en el treball (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció)

  Donar els coneixements bàsics en prevenció de riscos laborals en base al RD 39/97, dels serveis de prevenció