• Imprimeix

Activitats preventives de les mútues amb càrrec a quotes

En virtut de l'article 165 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya la Generalitat té la competència, compartida amb l'Estat, de la coordinació de les activitats de prevenció de riscos laborals que desenvolupin les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya.

Des de l'any 2008 s'han aprovat anualment Ordres o Resolucions amb les directrius per planificar i executar, per part de les mútues, activitats preventives amb càrrec a les quotes per contingències professionals que perceben de les seves empreses associades.

Per a l'any 2019 la Resolució TSF/2822/2018, posa l'accent en l'elaboració per part de la mútues de codis de bones pràctiques per fomentar l'adopció de mesures higièniques per evitar la transmissió de malalties infeccioses, la prevenció de riscos laborals en l'àmbit dels centres residencials, centres de dia i habitatges tutelats per a gent gran i la gestió dels riscos laborals per exposició a la calor durant l'estiu. Així mateix, continua el programa adreçat a disminuir l'exposició a cancerígens en els llocs de treball. Es mantenen els aspectes relatius al foment de la integració de la prevenció a les petites i mitjanes empreses (pimes), l'actuació preventiva amb visites a les empreses d'alta accidentalitat i la integració de la perspectiva de gènere a totes les activitats que es desenvolupin, entre d'altres.

Com a novetat, la Resolució estableix expressament que les mútues han de dur a terme accions amb l'objectiu de millorar la gestió de la prevenció de riscos laborals en els supòsits de teletreball.

 

Resolucions anteriors

Data d'actualització:  04.12.2018