• Imprimeix

Targetes sobre prevenció de riscos laborals

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral periòdicament edita en paper unes targetes com una eina de difusió de continguts relacionats amb la prevenció de riscos laborals que estan desenvolupats en l’espai web de Seguretat i Salut.

La iniciativa va néixer el 2008 derivada d’una estratègia comunicativa que pretenia buscar l’eficiència tot relacionant l’eficàcia amb una bona gestió dels escassos recursos disponibles aprofitant les possibilitats que permetia l’edició i distribució electrònica de publicacions.

Aquestes targetes contenen en l’anvers el destacat del tema que es vol difondre i en el revers es detallen els apartats més rellevants dels continguts, als quals s’adrecen mitjançant un codi QR.

En aquest apartat podeu consultar l’històric de totes les targetes editades fins al moment.


 

Plaguicides

Tarjeta 2018 Plaguicides_1 Tarjeta 2018 Plaguicides_2

Radó en els llocs de treball

Tarjeta 2018 rado _1 Tarjeta 2018 rado_2

Decàleg d’accions per a la prevenció d’accidents en els desplaçaments amb vehicles durant la jornada de treball

Tarjeta_Decàleg accions prevenció accidents vehicles-01 Tarjeta_Decàleg accions prevenció accidents vehicles-02

Agents cancerígens

Targeta Agents cancerígens_1_v1 Targeta Agents cancerígens_2_v1

A les obres, cal integrar la PRL en tot el procés constructiu

Targeta Construcció_1_v2 Targeta Construcció_2_v2

OiRA - Avaluació de riscos interactiva en línia

  

Seguretat i salut laboral i Agents Biològics

  

Seguretat i salut laboral i Agents Químics

Targeta Seguretat i salut i Agents Químics  

La seguretat en els desplaçaments en l'entorn laboral

  

Bones pràctiques en l'emmagatzematge de pèl·lets de fusta

  

Institut Català de Seguretat i salut Laboral (ICSSL)

  

Seguretat i salut en treballs amb presència de materials que contenen Amiant

  

Nanomaterials. Tot un món de mida petita i de grans avenços! Treballa amb Precaució!

  

Treballs segurs en instal·lacions elèctriques o en proximitat

  

Guia SEREM (Seguretat Rehabilitació Manteniment). Treball en obres sense projecte

  

FP 2ual. Experiència + Prevenció = Futur

  

CoPsoQ psqcat (Mètode d'avaluació i prevenció dels riscos psicosocials)

  

CoNTA. Comunicació i Notificació Treballadors Accidentats

  

28 d'abril Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

  

NAPO ara en català (Versió 2)

Targeta-NAPO_v2 Targeta-NAPO-contra_v2

En NAPO, ara en català (Versió 1)

  

gencat.cat/alafeinacaprisc (Versió 2). Publicacions i material sobre seguretat i salut laboral.

Targeta Publicacions_1_v2 Targeta Publicacions_2_v2

gencat.cat/alafeinacaprisc (Versió 1). Publicacions i material audiovisual sobre seguretat i salut laboral.

  

La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

  

Prepara la teva empresa per afrontar el virus de la grip

  

Comunicació d'accidents de treball. Codis i classificacions.

  

Data d'actualització:  12.12.2018