• Imprimeix

Campanya europea 2016-2017

-

 

 

 

 Treballs saludables a cada edat  

 

L'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball ha posat en marxa la seva campanya "Treballs saludables a cada edat" per al període 2016-2017. Durant aquest bienni, la campanya se centrarà en la gestió del treball saludable i productiu a totes les edats dels treballadors.

L'objectiu general de la campanya és impulsar pràctiques de treball saludables entre els treballadors joves i desenvolupar unes condicions de treball favorables que promoguin la sostenibilitat del treball al llarg de la vida laboral i que garanteixin un envelliment saludable. Amb la finalitat d’evitar l’augment dels problemes de salut, cal prendre mesures per garantir unes condicions de treball segures i saludables al llarg de tota la vida laboral.

 

 

Els objectius específics de la campanya són bàsicament quatre:

 1. Promoure el treball sostenible i l’envelliment saludable des de l’inici de la vida laboral.
 2. Subratllar la importància de la prevenció al llarg de tota la vida laboral.
 3. Ajudar a empresaris i treballadors amb informació i eines que afavoreixin la gestió de la seguretat i salut laboral (SST) des d’una perspectiva de l’edat.
 4. Facilitar l’intercanvi d’informació i bones pràctiques.

Els missatges que s’han d’adreçar durant la campanya són:

 • Prevenció per a tots durant tota la vida laboral.
 • Enfocament integral en la gestió de la prevenció amb una perspectiva d’edat.
 • Lideratge de la direcció i participació dels treballadors per assolir solucions adaptades a la diversitat.
 • La promoció de la salut en el treball unida a la prevenció de riscos contribueix a l’envelliment saludable dels treballadors.
 • El treball s’ha d’adaptar a les capacitats, aptituds i estat de salut de la persona, així com a altres factors de diversitat.
 • L’adaptació del treball ha de ser un procés continu i dinàmic al llarg de tota la vida laboral.
 • L’aprenentatge permanent contribueix a evitar el deteriorament de les capacitats i les competències dels treballadors.

Destaquem

Portal de la campanya europea

Treballs saludables a cada edat  

Estratègia Europa 2020 de treball segur i saludable Història del NAPO i accés als seus films Materials de la campanya Directrius que han de guiar l’envelliment actiu i la solidaritat entre les generacions

Declaració del Consell de la UE sobre l’any europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat entre generacions (2012): estratègia de futur

La clau és la gestió del treball basada en l’avaluació de riscos que té en compte la diversitat, l’adaptació del lloc de treball i la promoció d’una vida laboral saludable

Els empresaris d’Europa tenen l’obligació jurídica de fer avaluacions de riscos i adaptar el treball a cada persona i la discriminació per motius d’edat està prohibida de forma explícita.

La majoria dels empresaris tenen interès per oferir llocs de treball segurs i saludables als seus treballadors, i per complir les seves obligacions jurídiques i fomentar la seguretat i la salut dels treballadors de qualsevol edat, és probable que puguin reduir la rotació del personal i millorar la productivitat.

L’adopció d’un enfocament basat en el cicle de vida permet abordar la diversitat dels treballadors. Tots els treballadors són diferents i no tots estan exposats als mateixos riscos, ja que determinats grups específics s’exposen a uns riscos més elevats. Els riscos poden augmentar per factors com el gènere, l’estat físic, la situació o els orígens, així com per l’edat. En adaptar el treball a les necessitats individuals al llarg de la vida laboral, aquests riscos es poden abordar, la qual cosa afavoreix un entorn de treball segur i saludable per a tots.

La Generalitat de Catalunya participarà a la campanya europea amb diverses iniciatives que es duran a terme aquest any i el proper, en relació amb la difusió dels recursos de la campanya, com és ara la pròpia pàgina web amb difusió d’eines sobre gestió de la prevenció de riscos laborals amb una perspectiva d’edat. Per tant, es farà una tasca de promoció, així com d’elaboració de documentació.

Guardons europeus a les bones pràctiques 2016-2017

En el marc de la campanya, l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball convoca uns guardons a les bones pràctiques del foment de llocs de treball saludables a totes les edats. El termini de lliurament de les candidatures finalitza el proper 23 de setembre de 2016, i els guardons es lliuraran a una cerimònia que tindrà lloc a l’abril del 2017.

Data d'actualització:  10.05.2016