• Imprimeix

Categoria curtmetratges d'animació

Concurs “La prevenció, un valor segur”. Edició 2016

S’ha publicat al DOGC núm. 7131 - 31.5.2016, la convocatòria del concurs d’enguany.

Organitzat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, l’objectiu d’aquest concurs és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

L’eficàcia dels mitjans audiovisuals per a la promoció de la prevenció de riscos laborals és ben coneguda, i tant Internet com les xarxes socials faciliten enormement la seva divulgació.

La prevenció és responsabilitat de l’empresariat, que ha d’evitar el risc i, si això no és possible, avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, donant preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d’informar i formar el personal treballador sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d’evitar-los o prevenir-los.

Per la seva banda, el personal treballador s’ha d’implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral, aplicant adequadament les mesures preventives establertes per l’empresa. Se seleccionaran les millors

ORDRE TSF/127/2016, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur.

RESOLUCIÓ TSF/1353/2016, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per a l'any 2016.

Destaquem

Conegueu en Napo

Personatge d'animació creat per a promoure la prevenció de riscos laborals.

A - Com han de ser els curtmetratges?

Al concurs s’han de presentar únicament curtmetratges d’animació originals i inèdits, que abordin algun aspecte relacionat amb la prevenció de riscos laborals.

Quant als requisits tècnics dels curtmetratges, són aquests:

- Poden ser en 2D o 3D, i elaborats amb qualsevol eina digital o manual, com pot ser 3D Studio, Flash, Stop-Motion o altres.
- Les obres s’han de presentar enregistrades en un disc DVD, independentment de la font original en què hagin estat produïdes, així com per mitjà de WeTransfer –veure apartat D-.

- L’arxiu que contingui l’animació ha de ser compatible amb els reproductors multimèdia habituals (arxius .avi; .mpeg; .mov; .wmu; .mp4; .flv).
- La durada del curtmetratge ha de ser d’entre 20 i 30 segons.
- L’ample de la pel·lícula ha de ser de 600 píxels.
- Les pel·lícules han de reunir les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic. En cas contrari poden ser rebutjades.

Les imatges i el so utilitzats en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial, i les animacions no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals 

Per tal de facilitar als participants una millor adequació del seu curtmetratge des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Heu de tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals de on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

· Introducció a la Seguretat i Salut Laboral  [PPT, 26,86 MB ] 
· Llista de pàgines web d'organismes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball [PDF, 13,49 KB]

B - Qui pot participar?

La participació és oberta a l’alumnat matriculat a centres educatius amb seu a Catalunya per estudiar, durant el curs 2015-2016:

- Cicles formatius de grau superior de Formació Professional de la Família Professional d’Imatge i So i de la Família Professional d’Arts gràfiques
- Cicles formatius de grau superior dels Ensenyaments de règim especial d’Arts Plàstiques i de Disseny  de la Família Professional de Disseny gràfic i de la

Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

- Estudis superiors de Disseny i Grau Universitari en Disseny.

Al concurs de curtmetratges d'animació es pot participar tant individualment com en grups d'un màxim de cinc persones. Tots els integrants del grup han d'estar matriculats durant el curs 2015-2016 en algun dels estudis indicats amunt.

C - Com s’han de presentar els treballs?

La presentació dels treballs s’ha de fer a l’adreça de correu electrònic concursanimacions@gencat.cat , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat.

Caldrà presentar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que és el que s’ha d’enviar mitjançant WeTransfer o una eina similar, els següents documents::

1 - L’original del curtmetratge, en el format d’arxiu triat(arxius .avi; .mpeg; .mov; .wmu; .mp4; .flv). Per garantir l'anonimat, el curtmetratge no ha de portar títols de crèdit, i l’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PSEUDONIMTRIAT_ANIMACIÓ.*

Cada curtmetratge haurà de tenir consignat un codi hash, veure apartat D.

2 - Formulari d’inscripció en PDF correctament omplert, per facilitar el tractament informàtic de les inscripcions. 

Recordeu que sense la presentació del formulari degudament signat, ja sigui per correu o presencialment  a un Registre de la Generalitat de Catalunya (veure apartat D), la inscripció no tindrà validesa.

D - Com s’han de presentar les sol·licituds d’inscripció?

Per presentar la vostra sol·licitud haureu de descarregar-vos d’aquesta web o  de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat ) el formulari d’inscripció. L’haureu d’omplir amb l’ordinador per poder-lo enviar junt amb els treballs, tal com es diu a l’apartat C-. Un cop omplert, l’haureu d’imprimir i signar.

Al formulari caldrà consignar el codi hash de l’arxiu amb l'animació que presenteu mitjançant WeTransfer. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que, segons el formulari, volíeu presentar. Aquí teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash en el procés d’inscripció, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.

Trobareu el formulari d'inscripcions al menú de la dreta.

· Com obtenir el codi hash d'un arxiu (fins a 100 MB)  [PDF, 1,25 MB ] 
· Com obtenir el codi hash d'un arxiu (fins a 4 GB)  [PDF, 964,82 KB ]

El darrer pas serà presentar els següents dos documents:

1 - El formulari, un cop omplert, imprès i signat per vosaltres. Si el curtmetratge s’ha realitzat en grup, tots els seus integrants han de signar el formulari.

2 - DVD amb el vostre curtmetratge gravat. Cal posar el vostre pseudònim amb retolador permanent.
Cal tenir present que als alumnes que resultin guardonats se’ls hi demanarà amb posterioritat un document acreditatiu d’estar matriculats en una escola amb seu a Catalunya per cursar alguns dels estudis indicats a l’apartat B (per exemple, fotocòpia del full de matrícula o certificat de la secretaria del centre educatiu).  

Aquests dos documents es poden presentar de dues formes:

1 – Als registres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  que us indiquem. Podeu portar el formulari vosaltres personalment o algú ho pot fer en el vostre nom (s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE):

Barcelona 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Passeig del Taulat 266-270

08019 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9.00 a 17.00h i divendres de 9.00 a 15.00h

 

Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL)

Carrer Sepúlveda 148-150

08011 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.00 h.

 

Unitat Tècnica Territorial a Barcelona de l’ISSL

Plaça Eusebi Güell 4-5

08034 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.00  h a 14.00 h.

 

Girona 

Unitat Tècnica Territorial a Girona de l’ISSL

Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)

17002 Girona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.


Lleida 

Unitat Tècnica Territorial a Lleida de l’ISSL

Pol.  Industrial El Segre, parcel.la 728-B

25191 Lleida

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.


Tarragona 

Unitat Tècnica Territorial a Tarragona de l’ISSL

Carrer Riu Ciurana, 28B

43006 Tarragona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

 

També es poden presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

2 – Mitjançant carta certificada “amb el sobre obert” –a Correus ja saben què vol dir això- adreçada a:
Concursos de prevenció – Animacions

Institut de Seguretat i Salut Laboral C. Sepúlveda 148, 4a planta

08011 Barcelona

E - Quins premis hi haurà pels guanyadors?

El concurs compta amb tres premis. El jurat podrà declarar-lo desert si considera que no hi ha cap animació que reuneixi els mèrits suficients. Els premis són:

Primer premi: estada de dos dies al Festival de Cinema de Sitges amb una nit d’hotel inclosa, trasllat fins a Sitges en transport públic i paquet de 8 entrades per persona per a assistir a les projeccions que escolliu, o similar. En cas d’haver-hi menors d’edat al grup, s’ampliarà el premi amb una plaça addicional per a un acompanyant adult. El premi és intransferible.

Segon premi:  Val regal de l’FNAC per valor de 100 euros per a cada membre de l’equip.

Tercer premi: Val regal de l’FNAC per valor de 50 euros per a cada membre de l’equip.

F - Quins són els criteris de valoració dels treballs?

En la valoració dels curtmetratges d’animació, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- L’adequació i la claredat del curtmetratge en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció de riscos laborals).
- Es valorarà positivament que el curtmetratge incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
- La qualitat del projecte presentat (naturalitat del moviment, sincronització entre imatge i so, fluïdesa de les transicions...).
- La creativitat del projecte presentat.
- L’originalitat de la idea.
- La incorporació d’aspectes innovadors.

G- Altres

Reserva de drets de reproducció 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es reserva els drets de reproducció dels treballs guardonats, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar i millorar la prevenció de riscos laborals.

Atorgament

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina.

Difusió 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball podrà penjar al web i als seus canals a les xarxes socials totes les animacions guardonades.

H- Contacte

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut de Seguretat i Salut Laboral 

concursosprl@gencat.cat

Tel: 932 055 001

Horari: 9h a 14h

 

El concurs "La prevenció, un valor segur" compta amb el suport de la Fundació Prevent

 

Data d'actualització:  30.05.2016