• Imprimeix

Categoria curtmetratges d'animació

Concurs "La prevenció, un valor segur". Edició 2017

Organitzat pel Departament, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, l’objectiu d’aquest concurs és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

L’eficàcia dels mitjans audiovisuals per a la promoció de la prevenció de riscos laborals és ben coneguda, i tant Internet com les xarxes socials faciliten enormement la seva divulgació.

La prevenció és responsabilitat de l’empresariat, que ha d’evitar el risc i, si això no és possible, avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, donant preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d’informar i formar el personal treballador sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d’evitar-los o prevenir-los.

Per la seva banda, el personal treballador s’ha d’implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral, aplicant adequadament les mesures preventives establertes per l’empresa. Se seleccionaran els millors curtmetratges que recullin situacions clarament vinculades a la prevenció dels riscos laborals.

Destaquem

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

Tràmits

Tràmits per formalitzar la inscripció.

Si ja tens presentats els treus treballs, hauràs d'omplir la fitxa tràmit per formalitzar la teva participació.

Si encara no has presentat els treballs caldria que, a més a més, d'omplir la fitxa tràmit, adjuntessis el teu treball seguint les indicacions que trobaràs a l'apartat: 'Documentació' de la fitxa tràmit

Conegueu en Napo

Personatge d'animació creat per a promoure la prevenció de riscos laborals.

Data d'actualització:  23.12.2016

Al concurs s’han de presentar únicament curtmetratges d’animació originals i inèdits, que abordin algun aspecte relacionat amb la prevenció de riscos laborals.

Quant als requisits tècnics dels curtmetratges, són aquests:

- Poden ser en 2D o 3D, i elaborats amb qualsevol eina digital o manual, com pot ser 3D Studio, Flash, Stop-Motion o altres.
- Les obres s’han de presentar per mitjà de WeTransfer –veure apartat C-.

- L’arxiu que contingui l’animació ha de ser compatible amb els reproductors multimèdia habituals (arxius .avi; .mpeg; .mov; .wmu; .mp4; .flv).
- La durada del curtmetratge ha de ser d’entre 20 i 30 segons.
- L’ample de la pel·lícula ha de ser de 600 píxels.
- Les pel·lícules han de reunir les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic. En cas contrari poden ser rebutjades.

Les imatges i el so utilitzats en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial, i les animacions no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals:

Per tal de facilitar als participants una millor adequació del seu curtmetratge des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Heu de tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals de on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

La participació és oberta a l’alumnat matriculat a centres educatius amb seu a Catalunya per estudiar, durant el curs 2016-2017:

- Cicles formatius de grau superior de Formació Professional de la Família Professional d’Imatge i So i de la Família Professional d’Arts gràfiques
- Cicles formatius de grau superior dels Ensenyaments de règim especial d’Arts Plàstiques i de Disseny  de la Família Professional de Disseny gràfic i de la Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

- Estudis superiors de Disseny i Grau Universitari en Disseny.

Al concurs de curtmetratges d'animació es pot participar tant individualment com en grups d'un màxim de cinc persones. Tots els integrants del grup han d'estar matriculats durant el curs 2016-2017 en algun dels estudis indicats amunt.

Els que encara no heu presentat els treballs, els haureu d'ajuntar en el moment de formalitzar la inscripció mitjançant la fitxa tràmit, entre el dia 16 de juny fins el 29 de juny ambdós inclosos.

Cal presentar-los tal i com es descriu a continuació:  La presentació dels treballs s’haurà de fer a l’adreça de correu electrònic concursanimacions-icssl.tsf@gencat.cat  , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat, caldrà presentar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que cal identificar amb el pseudònim triat pels participants de la manera següent_ Pseudònim.zip o Pseudònim.rar, els següents documents:

1 - L’original del curtmetratge, en el format d’arxiu triat (arxius .avi; .mpeg; .mov; .wmu; .mp4; .flv). Per garantir l'anonimat, el curtmetratge no ha de portar títols de crèdit, i l’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PSEUDONIMTRIAT_ANIMACIÓ* Cada curtmetratge haurà de tenir consignat un codi hash. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que consigneu en el formulari de dades i en la sol·licitud de participació. Al menú de la dreta teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash, amb dues eines diferents, en funció del pes del vostre arxiu.

En la solicitut de dades caldrà consignar el codi hash de cadascuna de les fotografies que presenteu mitjançant WeTransfer. 

La sol·licitud de participació caldrà presentar-la entre el 16 i el 29 de juny, ambdós inclosos, segons indica la Resolució TSF/1377/2017 per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per l’any 2017.

Trobareu informació , en aquesta mateixa web, via tuit @alafeinacaprisc amb el hasthag #ConcursosPRL, al facebook del DTAFS i per mail ho comunicarem a les escoles que tinguin alumnes que hagin presentat treballs.

Recordeu que sense la presentació de la sol·licitud de participació, tal i com indiqui l’Ordre de Bases i en el termini que marqui la Resolució que obre la convocatòria,  la participació al concurs  no tindrà validesa.

 

En la valoració dels curtmetratges d’animació, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- L’adequació i la claredat del curtmetratge en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció de riscos laborals).
- Es valorarà positivament que el curtmetratge incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
- La qualitat del projecte presentat (naturalitat del moviment, sincronització entre imatge i so, fluïdesa de les transicions...).
- La creativitat del projecte presentat.
- L’originalitat de la idea.
- La incorporació d’aspectes innovadors.

Reserva de drets de reproducció 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reservarà els drets de reproducció dels cartells guanyadors, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles adaptacions i reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar la prevenció de riscos laborals. Els guanyadors assumeixen l’obligació de realitzar les adaptacions bàsiques que a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  es requereixin per a la difusió de la seva obra.

Atorgament 

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina,

Difusió 

Es penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els cartells dels participants, per difondre els concursos de prevenció

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Mail concursosprl-icssl.tsf@gencat.cat

Tel: 932 055 001 preguntar per Olga Boira

Horari: 9h a 14h

Més informació:

Concurs "La prevenció, un valor segur"

@alafeinacaprisc

https://www.facebook.com/treballiaferssocialscat/

Data d'actualització:  15.06.2017