• Imprimeix

Categoria cartells

Concurs "La prevenció, un valor segur". Edició 2017

El concurs de prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur”, organitzat pel Departament, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, és una iniciativa que pretén, pel que fa a la categoria de cartells, sensibilitzar a les persones joves, dissenyadors gràfics sobre la importància de la seguretat i la salut laboral i l’adopció de mesures de prevenció en qualsevol professió. També busca orientar la seva creativitat a un àmbit, el de la prevenció de riscos laborals, on el cartellisme té una gran tradició com a mitjà de difusió de missatges a les persones treballadores i a l’empresariat. La participació en aquest concurs obliga a l’alumnat a informar-se, a investigar i a prendre consciència de la varietat de riscos que existeixen en qualsevol professió.

Aquest concurs, que arriba a la seva 10ena edició, està adreçat a tot l’alumnat de disseny gràfic o de disciplines vinculades a ell de Catalunya i es caracteritza per la voluntat de tractar l’alumnat d’aquesta disciplina com a veritables futurs professionals, amb el valor formatiu que això suposa.

Amb iniciatives d’aquest tipus el Departament vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats pel món laboral. Tot plegat aporta un valor afegit que ens ajudarà en un futur a ser més competitius i a merèixer el prestigi que dóna la feina ben feta.

 

Destaquem

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

Tràmits

Tràmits per formalitzar la inscripció.

Si ja tens presentats els treus treballs, hauràs d'omplir la fitxa tràmit per formalitzar la teva participació.

Si encara no has presentat els treballs caldria que, a més a més, d'omplir la fitxa tràmit, adjuntessis el teu treball seguint les indicacions que trobaràs a l'apartat: 'Documentació' de la fitxa tràmit

Data d'actualització:  15.12.2016

El concurs, al qual s’han de presentar únicament cartells originals i inèdits, compta amb dos briefings o modalitats.

Briefing 1 – Línia gràfica de tres cartells de prevenció de riscos laborals. 

Cada cartell ha de fer referència a un factor de risc, i els tres factors de risc s’han de triar entre els cinc següents –a mode d’orientació us indiquem algun sector d’activitat on aquests riscos són presents-:

1. Risc de caiguda d’altura– Construcció
2. Risc ergonòmic postural– Administració i banca
3. Risc d’atrapament amb màquines – Metall
4. Risc d’esgotament professional (estar cremat) o burnout – Sanitat, ensenyament i serveis socials
5. Risc d’inhalació i manipulació de productes tòxics– Indústria química i neteja

Cada cartell ha de reunir aquests elements mínims:

- Lema alternatiu o “La prevenció, un valor segur”.
- Logotip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya*
- Logotip “A la feina, cap risc”*

* Els trobaràs al Programa d'Identificació Visual . 

Tots els cartells han de tenir orientació vertical, les seves mides han de ser 60x40 cm i s’han de presentar en format PDF d'alta resolució. Per evitar possibles alteracions de la tipografia utilitzada en obrir els arxius, caldrà traçar els textos del cartell. A sota incorporem enllaços a tutorials que expliquen com fer-ho. 

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referències a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Briefing 2 – Cartell commemoratiu del 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

Un únic cartell sobre prevenció de riscos laborals. El cartell ha de reunir aquests elements mínims:

- Lema “28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball”.
- Logotip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya*
- Logotip “a la feina cap risc”*

* Els trobaràs al Programa d'Identificació Visual.

El cartell ha de tenir orientació vertical, les seves mides han de ser 60x40 cm i s’han de presentar en format PDF d’alta resolució. Per evitar possibles alteracions de la tipografia utilitzada en obrir els arxius, caldrà traçar els textos del cartell. A sota incorporem enllaços a tutorials que expliquen com fer-ho. 

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referències a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

· Com traçar textos amb diversos programes de disseny gràfic  

· Com traçar textos amb Adobe Professional  

· Com traçar textos amb Photoshop  


Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals 

Per tal de facilitar als participants una millor adequació dels seus cartells des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Cal tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes, junt amb els de caire gràfic i estètic, que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals d’on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

 

La participació és oberta a l’alumnat matriculat a centres educatius amb seu a Catalunya per estudiar, durant el curs 2016-2017:

- Estudis de grau en disseny gràfic i títol superior en disseny gràfic, equivalent a grau.

- Qualsevol cicle formatiu d’Ensenyament de règim especial d’Arts Plàstiques i Disseny de la Família Professional de Disseny gràfic  i de la Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

- Qualsevol cicle formatiu de Formació Professional de la Família Professional d’Arts gràfiques i de la Família Professional d’Imatge i so.

Els que encara no heu presentat els treballs, els haureu d'ajuntar en el moment de formalitzar la inscripció mitjançant la fitxa tràmit, entre el dia 16 de juny fins el 29 de juny ambdós inclosos.

Cal presentar-los , tal i com  es descriu a continuació: La presentació dels treballs s’haurà de fer a l’adreça de correu electrònic concurscartells-icssl.tsf@gencat.cat. , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat, caldrà presentar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que cal identificar amb el pseudònim triat pel participant de la manera següent: Pseudeònim.zip o Pseudònim.rar , els següents documents:

1 - L’original del cartell o cartells, segons el briefing triat, en funció de si es presenta a una o a les dues modalitats. Els treballs s’han de presentar en format PDF d’alta resolució, amb unes mides de 40 cm d’ample per 60 cm d’alt.

L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent –en funció del briefing i dels riscos triats, en el cas de la línia gràfica:

- PSEUDONIMTRIAT_ALTURA.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_TOXIC.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_BURNOUT.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_ATRAPAMENT.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_ERGONOMIC.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_COMMEMORATIU.pdf

Cada cartell haurà de tenir consignat un codi hash, Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que consigneu en el formulari de dades i en la sol·licitud de participació. Al menú de la dreta teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podrà demanar documentació complementària, en el cas que ho consideri oportú, per tal de valorar les candidatures.

En la solicitut de dades caldrà consignar el codi hash de cadascuna de les fotografies que presenteu mitjançant WeTransfer. 

La sol·licitud de participació caldrà presentar-la entre el 16 i el 29 de juny, ambdós inclosos, segons indica la Resolució TSF/1377/2017 per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per l’any 2017.

Trobareu informació , en aquesta mateixa web, via tuit @alafeinacaprisc amb el hasthag #ConcursosPRL, al facebook del DTAFS i per mail ho comunicarem a les escoles que tinguin alumnes que hagin presentat treballs.

Recordeu que sense la presentació de la sol·licitud de participació, tal i com indiqui l’Ordre de Bases i en el termini que marqui la Resolució que obre la convocatòria,  la participació al concurs  no tindrà validesa.

 

 

Briefing 1 

En la valoració dels cartells de la línia gràfica, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.
- L’originalitat de la idea.
- L’adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valorarà positivament que els cartells incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
- La incorporació d’aspectes innovadors.
- Es valorarà especialment la possibilitat de difondre els cartells en l’entorn laboral.

Briefing 2 

En la valoració dels cartells commemoratius del 28 d’abril, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.
- L’originalitat de la idea.
- L’adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valorarà positivament que el cartell incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
- La incorporació d’aspectes innovadors.
- Es valorarà especialment la possibilitat d’aplicar el cartell a diferents suports.

Reserva de drets de reproducció 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reservarà els drets de reproducció dels cartells guanyadors, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles adaptacions i reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar la prevenció de riscos laborals. Els guanyadors assumeixen l’obligació de realitzar les adaptacions bàsiques que a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  es requereixin per a la difusió de la seva obra.

Atorgament 

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina,

Difusió 

Es penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els cartells dels participants, per difondre els concursos de prevenció

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Mail concursosprl-icssl.tsf@gencat.cat

Tel: 932 055 001 preguntar per Olga Boira

Horari: 9h a 14h

Més informació:

Concurs "La prevenció, un valor segur"

@alafeinacaprisc

https://www.facebook.com/treballiaferssocialscat/

Data d'actualització:  15.06.2017