• Imprimeix

Categoria cartells

Concurs "La prevenció, un valor segur". Edició 2017

El concurs de prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur”, organitzat pel Departament, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, és una iniciativa que pretén, pel que fa a la categoria de cartells, sensibilitzar a les persones joves, dissenyadors gràfics sobre la importància de la seguretat i la salut laboral i l’adopció de mesures de prevenció en qualsevol professió. També busca orientar la seva creativitat a un àmbit, el de la prevenció de riscos laborals, on el cartellisme té una gran tradició com a mitjà de difusió de missatges a les persones treballadores i a l’empresariat. La participació en aquest concurs obliga a l’alumnat a informar-se, a investigar i a prendre consciència de la varietat de riscos que existeixen en qualsevol professió.

Aquest concurs, que arriba a la seva 10ena edició, està adreçat a tot l’alumnat de disseny gràfic o de disciplines vinculades a ell de Catalunya i es caracteritza per la voluntat de tractar l’alumnat d’aquesta disciplina com a veritables futurs professionals, amb el valor formatiu que això suposa.

Amb iniciatives d’aquest tipus el Departament vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats pel món laboral. Tot plegat aporta un valor afegit que ens ajudarà en un futur a ser més competitius i a merèixer el prestigi que dóna la feina ben feta.

 

Destaquem

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

Tràmits

Tràmits per formalitzar la inscripció.

Si ja tens presentats els treus treballs, hauràs d'omplir la fitxa tràmit per formalitzar la teva participació.

Si encara no has presentat els treballs caldria que, a més a més, d'omplir la fitxa tràmit, adjuntessis el teu treball seguint les indicacions que trobaràs a l'apartat: 'Documentació' de la fitxa tràmit

Data d'actualització:  15.12.2016

El concurs "La prevenció un valor segur", que arriba a la 11a. edició,  vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats per al món laboral. Tot plegat aporta un valor afegit que ens ajudarà en un futur a ser més competitius i a merèixer el prestigi que dona la feina ben feta. La participació obliga d'una banda, a informar-se, a investigar i a prendre consciència de la varietat de riscos que existeixen en qualsevol professió i d'altra, estimula la creativitat i l'esperit crític per conscienciar des d'una edat jove la importància de seguir conductes segures i saludables.

Per avançar feina...

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d'alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

A - Qui pot participar?

Només es permet la participació individual.

La participació és oberta als següents col·lectius:

1. Estudiants matriculats el curs 2017-2018 o el curs 2018-2019 a centres educatius amb seu a Catalunya.

 • Estudis de grau en disseny gràfic i títol superior en disseny gràfic, equivalent a grau. Qualsevol cicle formatiu d'ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny de la família professional de disseny gràfic i de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual.
 • Qualsevol cicle formatiu de formació professional de la família professional d'arts gràfiques i de la família professional d'imatge i so.


2. Persones que realitzin o hagin realitzat als anys 2017-2018 al CIFO d'Hospitalet o a qualsevol entitat col·laboradora del SOC del territori de Catalunya algun curs dins d'aquests certificats de professionalitat:

 • Disseny de productes gràfics.
 • Il·lustració.

 

B - Com han de ser els cartells?

El concurs, al qual s’han de presentar únicament cartells originals i inèdits, compta amb dues modalitats:


Modalitat 1 – Línia gràfica de tres cartells de prevenció de riscos laborals. 


Cada participant ha de realitzar tres cartells que han de fer referència a tres factors de risc que s'han de triar entre els cinc següents –a mode d'orientació us indiquem algun sector d'activitat on aquests riscos són presents:

 • Risc de caiguda d'altura– Construcció
 • Risc ergonòmic postural– Administració i banca
 • Risc d'atrapament amb màquines – Metall
 • Risc d'esgotament professional (estar cremat) o burnout – Sanitat, ensenyament i serveis socials
 • Risc d'inhalació i manipulació de productes tòxics– Indústria química i neteja


Una altra possibilitat és que el participant realitzi tres cartells d'un mateix sector d'activitat econòmica: Construcció, Índústria, Serveis ó Agricultura, mostrant diferents riscos (tres, un per a cada cartell) del sector d'activitat escollit.

Cada cartell ha de reunir aquests elements mínims:

 • Lema alternatiu o "La prevenció, un valor segur".
 • Logotip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya*
 • Logotip "A la feina, cap risc"*

* Els trobaràs al Programa d'Identificació Visual . 


Tots els cartells han de tenir orientació vertical, les seves mides han de ser 60x40 cm i s'han de presentar en format PDF d'alta resolució. Per evitar possibles alteracions de la tipografia utilitzada en obrir els arxius, caldrà traçar els textos del cartell. A sota incorporem enllaços a tutorials que expliquen com fer-ho. 

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d'ús comercial i no poden contenir ni fer referències a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n'assumeixen la responsabilitat. L'organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.


Modalitat 2 – Cartell commemoratiu del 28 d'abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.


Un únic cartell sobre prevenció de riscos laborals. El cartell ha de reunir aquests elements mínims:

 • Lema "28 d'abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball".
 • Logotip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya*
 • Logotip "a la feina cap risc"*

* Els trobaràs al Programa d'Identificació Visual.


El cartell ha de tenir orientació vertical, les seves mides han de ser 60x40 cm i s'han de presentar en format PDF d'alta resolució. Per evitar possibles alteracions de la tipografia utilitzada en obrir els arxius, caldrà traçar els textos del cartell. A sota incorporem enllaços a tutorials que expliquen com fer-ho. 

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d'ús comercial i no poden contenir ni fer referències a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n'assumeixen la responsabilitat. L'organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

C - Com s'han de presentar els treballs?

Els treballs s'han de presentar en format PDF d'alta resolució, amb unes mides de 40 cm d'ample per 60 cm d'alt.

Modalitat 1: a triar entre una de les dues opcions. 

1.  Els tres arxius s'han d'anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

 • PSEUDONIMTRIAT_ALTURA.pdf
 • PSEUDONIMTRIAT_TOXIC.pdf
 • PSEUDONIMTRIAT_BURNOUT.pdf
 • PSEUDONIMTRIAT_ATRAPAMENT.pdf
 • PSEUDONIMTRIAT_ERGONOMIC.pdf

 

2.  Els tres arxius s'han d'anomenar incorporant el pseudònim seguit del SECTOR triat (AGRICULTURA, CONSTRUCCIÓ, INDÚSTRIA, SERVEIS).

Exemple en cas de triar "CONSTRUCCIÓ":

 • PSEUDONIMTRIAT_CONSTRUCCIO_1.pdf
 • PSEUDONIMTRIAT_CONSTRUCCIO_2.pdf
 • PSEUDONIMTRIAT_CONSTRUCCIO_3.pdf

 

Modalitat 2:

 • PSEUDONIMTRIAT_COMMEMORATIU.pdf


En cas de presentar la sol·licitud de participació en paper, cada cartell caldrà que tigui consignat un codi hash. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que consigneu en el formulari de dades i en la sol·licitud de participació. Al menú de la dreta teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.

D -Quan s’han de presentar les sol·licituds de participació ?

La sol·licitud de participació i els treballs corresponents s'hauran de presentar un cop es publiqui al DOGC la Resolució per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per l'any 2018.

Us avisarem dels terminis de presentació i de com fer-ho, tant bon punt surti publicada aquesta Resolució al DOGC. Trobareu informació, en aquesta mateixa web, via tuit @alafeinacaprisc amb el hasthag #ConcursosPRL,  etc...

E - Quins són els criteris de valoració dels treballs?

Modalitat 1 – Línia gràfica de tres cartells de prevenció de riscos laborals. 
En la valoració dels cartells de la línia gràfica, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

 • La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.
 • L'originalitat de la idea.
 • L'adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valorarà positivament que els cartells incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
 • La inclusió de la perspectiva de gènere.
 • La incorporació d'aspectes innovadors.
 • Es valorarà especialment la possibilitat de difondre els cartells en l'entorn laboral.


Modalitat 2 – Cartell commemoratiu del 28 d'abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.


En la valoració dels cartells commemoratius del 28 d’abril, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

 • La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.
 • L'originalitat de la idea.
 • L'adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valorarà positivament que el cartell incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
 • La inclusió de la perspectiva de gènere.
 • La incorporació d'aspectes innovadors.
 • Es valorarà especialment la possibilitat d'aplicar el cartell a diferents suports.

F - Premis

Modalitat 1.

 • Primer premi: tauleta gràfica o similar per un valor de 400 euros.
 • Segon premi: patinet elèctric o  similar per un valor de 250 euros.
 • Tercer premi: polsera d’activitat o similar per un valor de 150 euros.

 

Modalitat 2.

 • Primer premi: tauleta gràfica o similar per un valor de 400 euros.
 • Segon premi: patinet elèctric o  similar per un valor de 250 euros.
 • Tercer premi: polsera d’activitat o similar per un valor de 150 euros.

 

En el supòsit que algun dels premis de cada una de les modalitats resti desert per qualsevol causa, la quantitat que s’hagi reservat per aquest premi incrementarà de manera proporcional l’import dels altres premis que s’atorguin dins la mateixa modalitat.

G - Altres

Reserva de drets de reproducció 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball es reservarà els drets de reproducció dels cartells guanyadors, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles adaptacions i reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar la prevenció de riscos laborals. Els guanyadors assumeixen l'obligació de realitzar les adaptacions bàsiques que a petició del Departament es requereixin per a la difusió de la seva obra.

Atorgament 

Els premis s'atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s'indicarà en aquesta mateixa pàgina.

Difusió 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els cartells dels participants, per difondre els concursos de prevenció.

H - Contacte

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Mail concursosprl-icssl.tsf@gencat.cat

Tel: 935524198 preguntar per Amàlia Valls
Tel: 977541455 preguntar per M. Teresa Moix

Horari: 9h a 14h

Més informació:

Concurs "La prevenció, un valor segur"

@alafeinacaprisc

 

El concurs "La prevenció, un valor segur" compta amb la col·laboració de la Fundació Prevent

 

Data d'actualització:  04.10.2018