• Imprimeix

Categoria fotografies

Concurs de fotografia "La prevenció, un valor segur". Edició 2018

El concurs "La prevenció un valor segur", que arriba a la 11a. edició, vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats per al món laboral. Tot plegat aporta un valor afegit que ens ajudarà en un futur a ser més competitius i a merèixer el prestigi que dona la feina ben feta. La participació obliga d'una banda, a informar-se, a investigar i a prendre consciència de la varietat de riscos que existeixen en qualsevol professió i d'altra, estimula la creativitat i l'esperit crític per conscienciar des d'una edat jove la importància de seguir conductes segures i saludables.

Per avançar feina...

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

Només es permet la participació individual i excloent per modalitats. La participació és oberta als següents col·lectius:


Modalitat 1. Estudis especialitzats

1- Estudiants matriculats el curs 2017-2018 o el curs 2018-2019 a centres educatius amb seu a Catalunya de qualsevol cicle formatiu de les famílies professionals de disseny gràfic i de comunicació gràfica i audiovisual d’ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i disseny i de qualsevol cicle formatiu de la família professional d’imatge i so de formació professional .


2- Persones que realitzin o hagin realitzat als anys 2017-2018 al CIFO d’Hospitalet, o a qualsevol entitat col·laboradora del SOC del territori de Catalunya algun curs dins del certificat de professionalitat:

 • Disseny de productes gràfics. 


Modalitat 2. Altres estudis

1- Alumnat matriculat el curs 2017-2018 o el 2018-2019, i excepcionalment 2016-2017 de qualsevol cicle formatiu d’ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i disseny, a excepció dels de les famílies professionals de disseny gràfic i de comunicació gràfica i audiovisual, i de qualsevol cicle formatiu de formació professional, a excepció dels de la família professional d’imatge i so.

 

 

Les fotografies tant si son d’una modalitat com de l’altre han de tenir les mateixes característiques que son:

Fotografies originals i inèdites. Les fotografies han de ser de 18x13,5 cm, en format d’alta resolució (arxius “.tif”). Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies diferents.

La fotografia o fotografies presentades s’acompanyaran d’un text amb una breu explicació del que vol transmetre l’autor amb cadascuna de les imatges. El text s’ha d’escriure amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats).

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir o fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

1 - L’original de la fotografia o fotografies, en format digital d’alta resolució (format .tif), amb unes mides de 18x13,5 cm d’alt. L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

 • PSEUDONIMTRIAT_FOTO1.tif
 • PSEUDONIMTRIAT_FOTO2.tif
 • PSEUDONIMTRIAT_FOTO3.tif

 

2 – Text explicatiu de la fotografia o fotografies, fet amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats). L’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

 • PSEUDONIMTRIAT_TEXT

 

En cas de presentar la sol·licitud de participació en paper, cada fotografia caldrà que tigui consignat un codi hash. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que consigneu en el formulari de dades i en la sol·licitud de participació. Al menú de la dreta teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.

La sol·licitud de participació i els treballs corresponents s’hauran de presentar un cop es publiqui al DOGC la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per l’any 2018.

Us avisarem dels terminis de presentació i de com fer-ho, tant bon punt surti publicada aquesta Resolució al DOGC. Trobareu informació, en aquesta mateixa web, via tuit @alafeinacaprisc amb el hasthag #ConcursosPRL, etc...

En la valoració de les fotografies, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

 • L’adequació i la claredat de la fotografia en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció de riscos laborals).
 • Es valorarà positivament que la fotografia incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
 • La qualitat tècnica.
 • La qualitat artística.
 • L’originalitat de la idea.
 • La inclusió de la perspectiva de gènere.
 • La incorporació d’aspectes innovadors.


Important: Junt amb la creació artística i l’eficàcia dels missatges a transmetre es destacarà el respecte a les persones, per la qual cosa seran rebutjades totes aquelles fotografies que suposin una invasió de la privacitat de les persones, sense la seva autorització. També seran rebutjades aquelles fotografies en què, per fer-les, s’hagin creat o simulat situacions de risc, així com aquelles que continguin o facin referència a marques de tercers.

Modalitat 1

 • Primer premi: càmera de fotos o similar per un valor de 300 euros.
 • Segon premi: polsera d’activitat o similar per un valor de 150 euros.
 • Tercer premi: smartbox o similar per un valor de 100 euros.

 

Modalitat 2.

 • Primer premi: càmera de fotos o similar per un valor de 300 euros.
 • Segon premi: polsera d’activitat o similar per un valor de 150 euros.
 • Tercer premi: smartbox o similar  per un valor de 100 euros.

 

En el supòsit que algun  dels premis de cada una de les modalitats resti desert per qualsevol causa, la quantitat que s’hagi reservat per aquest premi incrementarà de manera proporcional l’import dels altres premis que s’atorguin dins la mateixa modalitat

Reserva de drets de reproducció.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es reserva els drets de reproducció dels treballs guardonats, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar la prevenció de riscos laborals.


Atorgament. 

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina.


Difusió.

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball podrà penjar al web i als seus canals a les xarxes socials totes les fotografies dels participants, per difondre els concursos de prevenció.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Mail: concursosprl-icssl.tsf@gencat.cat

Tel: 935524198 preguntar per Amàlia Valls

Tel: 977541455 preguntar per M. Teresa Moix

 Horari: 9h a 14h

Més informació:

Concurs "La prevenció, un valor segur"

Logotip Twitter@alafeinacaprisc

Data d'actualització:  04.10.2018