• Imprimeix

Categoria pictogrames

Concurs "La prevenció, un valor segur". Edició 2017

 

Organitzat pel Departament, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, l’objectiu d’aquest concurs és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

Els pictogrames són una eina bàsica en la comunicació gràfica, atès que permeten, amb un únic impacte, donar una informació clara i suficient als seus destinataris. La senyalització de seguretat és un aspecte molt important de la prevenció de riscos laborals i, malgrat que una bona part de la senyalització en la matèria està regulada normativament, hi ha aspectes que permeten crear pictogrames que traslladin missatges clars sobre aspectes concrets de la prevenció.

La prevenció és responsabilitat de l’empresariat, que ha d’evitar el risc i, si això no és possible, avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, donant preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d’informar i formar el personal treballador sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d’evitar-los o prevenir-los. Per la seva banda, el personal treballador s’ha d’implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral, aplicant adequadament les mesures preventives establertes per l’empresa.

Destaquem

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

Tramits

Tràmits per formalitzar la inscripció.

Si ja tens presentats els treus treballs, hauràs d'omplir la fitxa tràmit per formalitzar la teva participació.

Si encara no has presentat els treballs caldria que, a més a més, d'omplir la fitxa tràmit, adjuntessis el teu treball seguint les indicacions que trobaràs a l'apartat: 'Documentació' de la fitxa tràmit

Senyalització
Data d'actualització:  16.12.2016

El concurs "La prevenció un valor segur", que arriba a la 11a. edició, vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats per al món laboral. Tot plegat aporta un valor afegit que ens ajudarà en un futur a ser més competitius i a merèixer el prestigi que dona la feina ben feta. La participació obliga d'una banda, a informar-se, a investigar i a prendre consciència de la varietat de riscos que existeixen en qualsevol professió i d'altra, estimula la creativitat i l'esperit crític per conscienciar des d'una edat jove la importància de seguir conductes segures i saludables.

Per avançar feina...

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

A - Qui pot participar?

Només es permet la participació única i individual i és oberta:

1. Estudiants de qualsevol centre educatiu públic, concertat o privat de Catalunya matriculats el curs 2017-2018 o el 2018-2019:

 • Cicles formatius de grau mitjà de formació professional de la família professional d’imatge i so i de la família professional d’arts gràfiques.
 • Cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i disseny de la família professional de disseny gràfic i de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual. 


2. Persones que realitzin o hagin realitzat als anys 2017-2018 al CIFO d’Hospitalet o a qualsevol entitat col·laboradora del SOC del territori de Catalunya algun curs dins dels certificats de professionalitat:

 • Disseny de productes gràfics.
 • Il·lustració.

 

B - Com han de ser els pictogrames?

Al concurs s’han de presentar tres pictogrames originals i inèdits, gràficament homogenis, que sintetitzin un missatge clar sobre prevenció de riscos laborals. El pictogrames han d’estar basats en formes simples i sintètiques, figuratives i/o simbòliques, amb la intenció d’una ràpida comprensió. Quant als requisits tècnics de les imatges, han de ser aquests:

 • Cada pictograma ha de combinar el color blanc i un altre color pla (sense degradats). Si cal, la imatge pot incorporar un tercer color, també pla.
 • La tècnica per fer la imatge és lliure.
 • La imatge ha de ser quadrada, d’unes mides de 21x21 cm.
 • Els treballs s’han de presentar en format PDF d’alta resolució.


Cada participant ha de presentar 3 pictogrames que representin una agrupació gràficament homogènia.
A títol orientatiu, els pictogrames poden fer referència a les circumstàncies o els factors de risc següents:

 1. Caiguda d’altura. 
 2. Males postures (ergonomia).
 3. Manipulació manual de càrregues.
 4. Atrapaments amb màquines.
 5. Contacte elèctric.
 6. Explosió.
 7. Manipulació de productes inflamables.
 8. Estrès.
 9. "Burnout" (síndrome d' esgotament professional).
 10.  Inhalació i manipulació de productes tòxics. 


Els pictogrames presentats s’acompanyaran d’un text amb una breu explicació del que vol transmetre l’autor amb cadascuna de les imatges. El text s’ha d’escriure amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats).

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

C - Com s’han de presentar els treballs?

1- L’original dels pictogrames. Han de tenir un format digital d’alta resolució (format .pdf), amb unes mides de 21x21 cm d’alt. L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

 • PSEUDONIMTRIAT_PICTO1.pdf
 • PSEUDONIMTRIAT_PICTO2.pdf
 • PSEUDONIMTRIAT_PICTO3.pdf


2 – Text explicatiu del pictograma o pictogrames, fet amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats). L’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

 • PSEUDONIMTRIAT_TEXT

 

En cas de presentar la sol·licitud de participació en paper, cada pictograma caldrà que tigui consignat un codi hash. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que consigneu en el formulari de dades i en la sol·licitud de participació. Al menú de la dreta teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.

D - Quan s’han de presentar les sol·licituds de participació ?

La sol·licitud de participació i els treballs corresponents s’hauran de presentar un cop es publiqui al DOGC la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per l’any 2018.

Us avisarem dels terminis de presentació i de com fer-ho, tant bon punt surti publicada aquesta Resolució al DOGC. Trobareu informació, en aquesta mateixa web, via tuit @alafeinacaprisc amb el hasthag #ConcursosPRL, etc... 

E - Quins són els criteris de valoració dels treballs?

En la valoració dels pictogrames, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

 • L’adequació del llenguatge i dels recursos gràfics.
 • El nivell de síntesi gràfica.
 • El nivell de pregnància de la imatge -impacte visual i capacitat de ser recordada.
 • La claredat del missatge.
 • La inclusió de la perspectiva de gènere.
 • El caràcter propi del pictograma.

F - Premis

 • Primer premi: tauleta gràfica o similar per un valor de 400 euros.
 • Segon premi: patinet elèctric o  similar per un valor de 200 euros.
 • Tercer premi: polsera d’activitat o similar per un valor de 150 euros.

 

En el supòsit que algun  dels premis resti desert per qualsevol causa, la quantitat que n’hagi reservada  incrementarà de manera proporcional els imports dels premis de la mateixa modalitat que s’atorguin

G - Altres

Reserva de drets de reproducció 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es reserva els drets de reproducció dels treballs guardonats, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar i millorar la prevenció de riscos laborals.


Atorgament

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina.


Difusió

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els pictogrames guardonats, per difondre els concursos de prevenció.

H - Contacte

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Mail concursosprl-icssl.tsf@gencat.cat

Tel: 935524198 preguntar per Amàlia Valls

Tel: 977541455 preguntar per M. Teresa Moix

Horari: 9h a 14h

Més informació:

Concurs "La prevenció, un valor segur"

@alafeinacaprisc

 

El concurs "La prevenció, un valor segur" compta amb la col·laboració de la Fundació Prevent

 

Data d'actualització:  04.10.2018