• Imprimeix

Categoria pictogrames

Concurs "La prevenció, un valor segur". Edició 2017

 

Organitzat pel Departament, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, l’objectiu d’aquest concurs és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

Els pictogrames són una eina bàsica en la comunicació gràfica, atès que permeten, amb un únic impacte, donar una informació clara i suficient als seus destinataris. La senyalització de seguretat és un aspecte molt important de la prevenció de riscos laborals i, malgrat que una bona part de la senyalització en la matèria està regulada normativament, hi ha aspectes que permeten crear pictogrames que traslladin missatges clars sobre aspectes concrets de la prevenció.

La prevenció és responsabilitat de l’empresariat, que ha d’evitar el risc i, si això no és possible, avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, donant preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d’informar i formar el personal treballador sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d’evitar-los o prevenir-los. Per la seva banda, el personal treballador s’ha d’implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral, aplicant adequadament les mesures preventives establertes per l’empresa.

Destaquem

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

Tramits

Tràmits per formalitzar la inscripció.

Si ja tens presentats els treus treballs, hauràs d'omplir la fitxa tràmit per formalitzar la teva participació.

Si encara no has presentat els treballs caldria que, a més a més, d'omplir la fitxa tràmit, adjuntessis el teu treball seguint les indicacions que trobaràs a l'apartat: 'Documentació' de la fitxa tràmit

Senyalització
Data d'actualització:  16.12.2016

Al concurs s’han de presentar tres pictogrames originals i inèdits, gràficament homogenis, que sintetitzin un missatge clar sobre prevenció de riscos laborals. El pictogrames han d’estar basats en formes simples i sintètiques, figuratives i/o simbòliques, amb la intenció d’una ràpida comprensió. Quant als requisits tècnics de les imatges, han de ser aquests:

- Cada pictograma ha de combinar el color blanc i un altre color pla (sense degradats). Si cal, la imatge pot incorporar un tercer color, també pla.
- La tècnica per fer la imatge és lliure.
- La imatge ha de ser quadrada, d’unes mides de 21x21 cm.
- Els treballs s’han de presentar en format PDF d’alta resolució.

Cada participant ha de presentar 3 pictogrames que representin una agrupació gràficament homogènia.

A títol orientatiu, els pictogrames poden fer referència a les circumstàncies o els factors de risc següents:
 
1. Caiguda d’altura 

  1. Males postures (ergonomia). 
  2. Manipulació manual de càrregues. 
  3. Atrapaments amb màquines. 
  4. Contacte elèctric.
  5. Explosió. 
  6. Manipulació de productes inflamables. 
  7. Estrès. 
  8. "Burnout" (síndrome d' esgotament professional). 
  9. Inhalació i manipulació de productes tòxics. 

Els pictogrames presentats s’acompanyaran d’un text amb una breu explicació del que vol transmetre l’autor amb cadascuna de les imatges. El text s’ha d’escriure amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats).

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals

Per tal de facilitar als participants una millor adequació de les seves imatges des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Heu de tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals de on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

La participació és oberta als alumnes matriculats a centres amb seu a Catalunya per fer, durant el curs 2016-2017:

- Cicles formatius de grau mig de Formació Professional de la Família Professional d’Imatge i So i la Família Professional d’ Arts gràfiques
- Cicles formatius de grau mig dels Ensenyaments de Règim especial de d’Arts Plàstiques i Disseny de la Família Professional Disseny gràfic i de la Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

Els que encara no heu presentat els treballs, els haureu d'ajuntar en el moment de formalitzar la inscripció mitjançant la fitxa tràmit, entre el dia 16 de juny fins el 29 de juny ambdós inclosos.

Cal presentar-los , tal i com  es descriu a continuació: La presentació dels treballs s’haurà de fer a l’adreça de correu electrònic concurspictogrames-icssl.tsf@gencat.cat, mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat, caldrà presentar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que cal identificar amb el pseudònim triat pel participant de la manera següent: Pseudeònim.zip o Pseudònim.rar , els següents documents:

1 - L’original dels pictogrames, en format digital d’alta resolució (format .pdf), amb unes mides de 21x21 cm d’alt. L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PSEUDONIMTRIAT_PICTO1.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_PICTO2.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_PICTO3.pdf

Cada pictograma haurà de tenir consignat un codi hash, Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que consigneu en el formulari de dades i en la sol·licitud de participació. Al menú de la dreta teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.

2 – Text explicatiu del pictograma o pictogrames, fet amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats). L’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PSEUDONIMTRIAT_TEXT.

En la solicitut de dades caldrà consignar el codi hash de cadascuna de les fotografies que presenteu mitjançant WeTransfer. 

La sol·licitud de participació caldrà presentar-la entre el 16 i el 29 de juny, ambdós inclosos, segons indica la Resolució TSF/1377/2017 per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per l’any 2017.

Trobareu informació , en aquesta mateixa web, via tuit @alafeinacaprisc amb el hasthag #ConcursosPRL, al facebook del DTAFS i per mail ho comunicarem a les escoles que tinguin alumnes que hagin presentat treballs.

Recordeu que sense la presentació de la sol·licitud de participació, tal i com indiqui l’Ordre de Bases i en el termini que marqui la Resolució que obre la convocatòria,  la participació al concurs  no tindrà validesa.

En la valoració dels pictogrames, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- L’adequació del llenguatge i dels recursos gràfics.
- El nivell de síntesi gràfica.
- El nivell de pregnància de la imatge -impacte visual i capacitat de ser recordada-.
- La claredat del missatge.
- El caràcter propi del pictograma.

Reserva de drets de reproducció 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reservarà els drets de reproducció dels cartells guanyadors, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles adaptacions i reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar la prevenció de riscos laborals. Els guanyadors assumeixen l’obligació de realitzar les adaptacions bàsiques que a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  es requereixin per a la difusió de la seva obra.

Atorgament 

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina,

Difusió 

Es penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els cartells dels participants, per difondre els concursos de prevenció

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Mail concursosprl-icssl.tsf@gencat.cat

Tel: 932 055 001 preguntar per Olga Boira

Horari: 9h a 14h

Més informació:

Concurs "La prevenció, un valor segur"

@alafeinacaprisc

https://www.facebook.com/treballiaferssocialscat/

Data d'actualització:  15.06.2017