• Imprimeix

Categoria d'espots

Concurs d'espots sobre prevenció de riscos laborals. Edició 2018

El concurs "La prevenció un valor segur", que arriba a la 11a. edició, vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats per al món laboral. Tot plegat aporta un valor afegit que ens ajudarà en un futur a ser més competitius i a merèixer el prestigi que dona la feina ben feta. La participació obliga d'una banda, a informar-se, a investigar i a prendre consciència de la varietat de riscos que existeixen en qualsevol professió i d'altra, estimula la creativitat i l'esperit crític per conscienciar des d'una edat jove la importància de seguir conductes segures i saludables.

Per avançar feina...

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

1 - La participació és oberta als estudiants de qualsevol centre educatiu públic, concertat o privat de Catalunya matriculats el curs 2017-2018 o el 2018-2019 dels següents estudis:

 • Cicles formatius de grau superior de formació professional de la família professional d’imatge i so i de la família professional d’arts gràfiques.
 • Cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i de disseny de la família professional de disseny gràfic i de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual. 
 • Estudis superiors de disseny i grau universitari en disseny. 

 

2 - Persones que realitzin o hagin realitzat als anys 2017-2018 al CIFO d’Hospitalet o a qualsevol entitat col·laboradora del SOC del territori de Catalunya algun curs dins dels certificats de professionalitat:

 • Desenvolupament de productes multimèdia interactius
 • Assistència a la realització en televisió
 • Desenvolupament productes editorials multimèdia.


Es pot participar individualment o en grups de fins a cinc persones, cadascuna de les quals ha de complir tots els requisits que estableix l’ Ordre de bases. Cada participant només pot presentar o copresentar un espot d’animació.

Els espots que es presentin han de tractar algun aspecte relacionat amb la prevenció de riscos laborals, han d’incloure títol a la capçalera, música i efectes i reunir les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic, per tant l’arxiu que contingui l’espot ha de ser compatible amb els reproductors multimèdia habituals (es recomana format H.264) En cas contrari, poden ser rebutjats.

 

 

Al concurs s’han de presentar únicament espots d’animació originals i inèdits, que abordin algun aspecte relacionat amb la prevenció de riscos laborals.

Quant als requisits tècnics dels espots, són aquests:

 • Els espots es poden produir en 2D o 3D o en vídeo i es poden elaborar amb qualsevol eina digital o manual (3D Studio, Flash, Stop-Motion o d’altres).La seva durada ha de ser d’entre 20 i 30 segons, amb una resolució de 1280x720píxels.


Aquest arxiu s’ha d’identificar incorporant el pseudònim de la manera següent:

 • pseudonimtriat_espot


L’espot no pot portar títols de crèdit per tal de mantenir l’anonimat dels autors.

Els espots que es presentin han de tractar algun aspecte relacionat amb la prevenció de riscos laborals, han d’incloure títol a la capçalera, música i efectes i reunir les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic, per tant l’arxiu que contingui l’espot ha de ser compatible amb els reproductors multimèdia habituals (es recomana format H.264).

Les pel·lícules han de reunir les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic. En cas contrari poden ser rebutjades.

Les imatges i el so utilitzats en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial, i les animacions no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Per garantir l'anonimat, l’espot no ha de portar títols de crèdit, i l’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

 • pseudonimtriat_espot

 

En cas de presentar la sol·licitud de participació en paper, cada espot caldrà que tigui consignat un codi hash. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que consigneu en el formulari de dades i en la sol·licitud de participació. Al menú de la dreta teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.La sol·licitud de participació i els treballs corresponents s’hauran de presentar un cop es publiqui al DOGC la Resolució  per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per l’any 2018.

Us avisarem dels terminis de  presentació i de com fer-ho, tant bon punt surti publicada aquesta  Resolució al DOGC. Trobareu informació, en aquesta mateixa web, via tuit @alafeinacaprisc amb el hasthag #ConcursosPRL, etc...

En la valoració dels espots , els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

 • L’adequació i la claredat del curtmetratge en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció de riscos laborals).
 • Que l’espot incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
 • La qualitat del projecte presentat (naturalitat del moviment, sincronització entre imatge i so, fluïdesa de les transicions...).
 • La creativitat del projecte presentat.
 • L’originalitat de la idea.
 • La inclusió de la perspectiva de gènere.
 • La incorporació d’aspectes innovadors.
 • Primer premi: smartbox o similar per un valor de 200 euros per persona amb un total de 1.000 euros.
 • Segon premi: smartbox o similar per un valor de 150 euros per persona amb un total de 750 euros.
 • Tercer premi: smartbox o similar per un valor de 100 euros per persona amb un total de 500 euros.   

 

En el supòsit que algun dels premis resti desert per qualsevol causa, la quantitat que n’hagi reservada  incrementarà de manera proporcional els imports dels premis de la mateixa modalitat que s’atorguin.

Premi reconeixement públic a l’escola.

L’escola que hagi presentat més participants per categoria i modalitat rebrà un premi relacionat amb la finalitat del concurs d’acord amb el que s’estableix a l’article 14.3 de l’Ordre TSF/96/2018, de 28 de juny, amb una dotació econòmica de 300 euros.

Reserva de drets de reproducció 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es reserva els drets de reproducció dels treballs guardonats, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar i millorar la prevenció de riscos laborals. 

Atorgament

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina. 

Difusió 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball podrà penjar al web i als seus canals a les xarxes socials totes les animacions guardonades.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Mail concursosprl-icssl.tsf@gencat.cat

Tel: 935524198 preguntar per Amàlia Valls

Tel: 977541455 preguntar per M. Teresa Moix

Horari: 9h a 14h

Més informació:

Concurs "La prevenció, un valor segur"

@alafeinacaprisc

 

Data d'actualització:  04.10.2018