• Imprimeix

Concurs de curtmetratges d'animació

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el divendres 25 d'abril de 2014, a les 13 hores, a la Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona (Passeig de Gràcia, 107)

_

Destaquem

Conegueu en Napo Personatge d'animació creat per promoure la prevenció de riscos laborals

Organitzat pel Departament d'Empresa i Ocupació, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundación Prevent, l’objectiu d’aquest concurs és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

La eficàcia dels mitjans audiovisuals per a la promoció de la prevenció de riscos laborals és ben coneguda, i tant Internet com les xarxes socials faciliten enormement la seva divulgació.

La prevenció és responsabilitat de l’empresari, que ha d’evitar el risc i, si això no és possible, avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, donant preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d’informar i formar els treballadors sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d’evitar-los o prevenir-los.

Per la seva banda, els treballadors s’han d’implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral, aplicant adequadament les mesures preventives establertes per l’empresa. Se seleccionaran les millors fotografies que recullin situacions clarament vinculades a la prevenció dels riscos laborals.

A - Com han de ser els curtmetratges?

Al concurs s’han de presentar únicament curtmetratges d’animació originals i inèdits, que abordin algun aspecte relacionat amb la prevenció de riscos laborals.

Quant als requisits tècnics dels curtmetratges, són aquests:

- Poden ser en 2D o 3D, i elaborats amb qualsevol eina digital o manual, com pot ser 3D Studio, Flash, Stop-Motion o altres.

- Les obres s’han de presentar enregistrades en un disc DVD, independentment de la font original en què hagin estat produïdes, així com per mitjà de WeTransfer –veure apartat D-.

- L’arxiu que contingui l’animació ha de ser compatible amb els reproductors multimèdia habituals (arxius .avi; .mpeg; .mov; .wmu; .mp4; .flv).

- La durada del curtmetratge ha de ser d’entre 20 i 30 segons.

- L’ample de la pel·lícula ha de ser de 600 píxels.

- Les pel·lícules han de reunir les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic. En cas contrari poden ser rebutjades.

Les imatges i el so utilitzats en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial, i les animacions no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals 

Per tal de facilitar als participants una millor adequació del seu curtmetratge des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Heu de tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals de on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

B - Qui pot participar?

La participació és oberta als alumnes matriculats a centres amb seu a Catalunya per fer, durant el curs 2013-2014:

- Cicles formatius de grau superior de Formació Professional de la Família Professional d’Imatge i So i de la Família Professional d’Arts gràfiques
- Cicles formatius de grau superior dels Ensenyaments de règim especial d’Arts Plàstiques i de Disseny  de la Família Professional de Disseny gràfic i de la Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.
- Estudis superiors de Disseny i Grau Universitari en Disseny.

Al concurs de curmetratges d'animació es pot participar tant individualment com en grups d'un màxim de cinc persones. Tots els integrants del grup han d'estar matriculats durant el curs 2013-2014 en algun dels estudis indicats amunt.

C - Quan i com s’han de presentar els treballs?

El termini per a la presentació dels treballs és entre el divendres 21 i el dimecres 26 de març de 2014. La presentació dels treballs s’ha de fer a l’adreça de correu electrònic concursanimacions@gencat.cat , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat.

Cal presentar:

1 - L’original del curtmetratge, en el format d’arxiu triat(arxius .avi; .mpeg; .mov; .wmu; .mp4; .flv). Per garantir l'anonimat, el curtmetratge no ha de portar títols de crèdit, i l’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- ANIMACIO_PSEUDONIMTRIAT.*

2 - Formulari d’inscripció en PDF correctament omplert, per facilitar el tractament informàtic de les inscripcions. Recordeu que sense la presentació del formulari degudament signat, ja sigui per correu o a un registre del Departament d'Empresa i Ocupació, la inscripció no tindrà validesa. (veure apartat D).

Tant el curtmetratge com el text i el formulari s’han d’agrupar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que és el que s’ha d’enviar mitjançant WeTransfer o una eina similar.

D - Quan i com s’han de presentar les sol·licituds d’inscripció?

El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és també entre el divendres 21 i el dimecres 26 de març de 2014 –heu de tenir en compte els horaris dels registres del Departament d'Empresa i Ocupació que us indiquem o de les oficines de Correus-.

Per presentar la vostra sol·licitud heu de descarregar-vos de la Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya el formulari d’inscripció (mitjançant l'enllaç que teniu a sota d'aquests paràgrafs). L’heu d’omplir amb l’ordinador –per poder-lo enviar junt amb els treballs, tal com es diu a l’apartat C-. Un cop omplert, l’heu d’imprimir i signar -si heu fet el curmetratge d'animació en grup, heu de signar tots els integrants-. També heu de presentar el DVD amb el vostre treball enregistrat i el vostre pseudònim escrit amb retolador al disc.

Al formulari heu de consignar el codi hash de l’arxiu ZIP o RAR amb els treballs que presenteu mitjançant WeTransfer. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que, segons el formulari, volíeu presentar. Aquí teniu una explicació detallada de com fer servir el codi hash en el procés d’inscripció.

Informació relacionada

El darrer pas és presentar els següents tres documents:

1 - El formulari, un cop omplert i signat per vosaltres. Si el curmetratge s'ha realitzat en grup, tots els seus integrants han de signar el formulari.

2 - Document acreditatiu d'estar matriculat en una escola amb seu a Catalunya per cursar alguns dels estudis indicats a l'apartat B (per exemple, fotocòpia del full de matrícula). Si es presenten conjuntament diferents sol·licituds de participació aquesta acreditació es pot fer mitjançant un únic certificat on aparegui la relació de tots els alumnes participants i els estudis que cursen.

3 - DVD amb el vostre curtmetratge gravat. Cal posar el vostre pseudònim amb retolador permanent.

Aquests tres documents es poden presentar de dues formes:

1 – Als registres del Departament d'Empresa i Ocupació que us indiquem. Podeu portar la documentació vosaltres personalment o algú ho pot fer en el vostre nom (s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE):

Barcelona 

Sepúlveda 148-150

08011 Barcelona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.00 h.

Girona 

Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)

17002 Girona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Lleida 

C. del General Brito, 3

25007 Lleida

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Manresa

Carrer de Castelladral, 5-7 Pol. Industrial Els Dolors (Palau Firal)

08243 Manresa

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Tarragona 

Carrer de Joan Baptista Plana, 29-31

43005 Tarragona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Terres de l’Ebre 

Carrer de Montcada, 32

43500 Tortosa

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

2 – Mitjançant carta certificada “amb el sobre obert” –a Correus ja saben què vol dir això- adreçada a:

Concursos de prevenció – Animacions

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral

C. Sepúlveda 148, 4a planta

08011 Barcelona

E - Quins són els criteris de valoració dels treballs?

En la valoració dels curtmetratges d'animació, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- L’adequació i la claredat del curtmetratge en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció de riscos laborals).
- Es valorarà positivament que el curtmetratge incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
- La qualitat del projecte presentat (naturalitat del moviment, sincronització entre imatge i so, fluïdesa de les transicions...).
- La creativitat del projecte presentat.
- L’originalitat de la idea.
- La incorporació d’aspectes innovadors.

 

F - Quina és la composició del jurat?

El concurs d’animacions disposa d’un jurat específic que està format per quatre membres, nomenats pel titular de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral:

- Un professional del món de la comunicació audiovisual.

- Un representant del Departament d’Empresa i Ocupació.

- Un representant del Departament d’Ensenyament.

- Un representant de la Fundación Prevent.

No poden optar als premis ni els membres del jurat ni els seus familiars directes.

G - Quins premis hi haurà pels guanyadors?

El concurs compta amb tres premis. El jurat podrà declarar-lo desert si considera que no hi ha cap animació que reuneixi els mèrits suficients. Els premis són:

1r premi: cap de setmana al Festival de Cinema de Sitges (octubre 2014) amb una nit d’hotel inclosa, trasllat fins a Sitges en transport públic i pack de 8 entrades per persona per a assistir a les projeccions que escolliu. Premi per a gaudir en grup. En cas d’haver-hi menors al grup, s’ampliarà el premi amb una plaça addicional per a un acompanyant adult.
2n premi: jornada al Festival de Cinema de Sitges, amb trasllat fins a Sitges en transport públic i pack de 4 entrades per persona per a assistir a les projeccions que escolliu. Premi per a gaudir en grup. En cas d’haver-hi menors al grup, s’ampliarà el premi amb una plaça addicional per a un acompanyant adult.

3r premi: un reproductor MP3 portàtil amb memòria 2 GB per a cada membre de l’equip.

S’atorgarà una menció honorífica al centre educatiu que presenti més participants al concurs. Els professors els alumnes dels quals presentin treballs rebran un certificat acreditatiu signat pel director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament i el Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació.

H - Altres

Reserva de drets de reproducció 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya es reserva els drets de reproducció dels treballs guardonats, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar i millorar la prevenció de riscos laborals.

Atorgament

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i ladata que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina, a finals del mes d’abril.

Difusió 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball podrà penjar al web i als seus canals a les xarxes socials totes les animacions guardonades.

I - Contacte

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona
concursosprl@gencat.cat
Tel: 932 055 001
Horari: 9h a 14h

Suport

El concurs "La prevenció, un valor segur" compta amb el suport de la Fundación Prevent.

 

Data d'actualització:  08.04.2014