• Imprimeix

Concurs de cartells

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el divendres 25 d'abril de 2014, a les 13 hores, a la Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona (Passeig de Gràcia, 107)

_

El concurs de cartells de prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur”, organitzat pel Departament d'Empresa i Ocupació, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundación Prevent, és una iniciativa que pretén, en primer lloc, sensibilitzar els joves dissenyadors gràfics sobre la importància de la seguretat i la salut laboral i l’adopció de mesures de prevenció en qualsevol professió. També busca orientar la seva creativitat a un àmbit, el de la prevenció de riscos laborals, on el cartellisme té una gran tradició com a mitjà de difusió de missatges als treballadors i els empresaris. La participació en aquest concurs obliga als estudiants a informar-se, a investigar i a prendre consciència de la varietat de riscos que existeixen en qualsevol professió.

Aquest concurs, que arriba a la seva 7ena edició, està adreçat a tots els estudiants de disseny gràfic o de disciplines vinculades a ell de Catalunya i es caracteritza per la voluntat de tractar els estudiants d’aquesta disciplina com a veritables futurs professionals, amb el valor formatiu que això suposa.

Amb iniciatives d’aquest tipus el Departament d’Empresa i Ocupació vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats pel món laboral. Tot plegat aporta un valor afegit que ens ajudarà en un futur a ser més competitius i a merèixer el prestigi que dona la feina ben feta.

A - Com han de ser els cartells?

El concurs, al qual s’han de presentar únicament cartells originals i inèdits, compta amb dos briefings o modalitats.

Briefing 1 – Línia gràfica de tres cartells de prevenció de riscos laborals. 

Cada cartell ha de fer referència a un factor de risc, i els tres factors de risc s’han de triar entre els cinc següents –a mode d’orientació us indiquem algun sector d’activitat on aquests riscos són presents-:

1. Caiguda d’alçada – Construcció

2. Males postures – Administració i banca

3. Atrapaments amb màquines – Metall

4. Estrès, estar cremat o “burnout” – Sanitat, ensenyament i serveis socials

5. Inhalació i manipulació de productes tòxics – Indústria química i neteja

Cada cartell ha de reunir aquests elements mínims:

- Lema alternatiu o “La prevenció, un valor segur”.

- Logotip del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya*

- Logotip “A la feina, cap risc”*

* Els trobaràs al Programa d'Identificació Visual 

Tots els cartells han de tenir orientació vertical, les seves mides han de ser 60x40 cm i s’han de presentar en format d’alta resolució (arxius “.tif” d’una sola capa).

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referències a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Briefing 2 – Cartell commemoratiu del 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

Un únic cartell sobre prevenció de riscos laborals. El cartell ha de reunir aquests elements mínims:

- Lema “28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball”.

- Logotip del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya*

- Logotip “a la feina cap risc”*

* Els trobaràs al Programa d'Identificació Visual .

El cartell ha de tenir orientació vertical, les seves mides han de ser 60x40 cm i s’han de presentar en format d’alta resolució (arxius “.tif” d’una sola capa).

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referències a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals 

Per tal de facilitar als participants una millor adequació dels seus cartells des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Cal tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes, junt amb els de caire gràfic i estètic, que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals d’on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

B - Qui pot participar?

La participació és oberta als alumnes matriculats a centres amb seu a Catalunya per fer, durant el curs 2013-2014:

- Estudis de grau en disseny gràfic i Títol superior en disseny gràfic, equivalent a grau.
- Qualsevol cicle formatiu d’Ensenyaments de règim especial d’Arts Plàstiques i Disseny de la Família Professional de Disseny gràfic  i de la Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.
- Qualsevol cicle formatiu de Formació Professional de la Família Professional d’Arts gràfiques i de la Família Professional d’Imatge i so.

C - Quan i com s’han de presentar els treballs?

El termini per a la presentació dels treballs és entre el divendres 21 i el dimecres 26 de març de 2014. La presentació dels treballs s’ha de fer a l’adreça de correu electrònic concurscartells@gencat.cat , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat.

Cal presentar:

1 - L’original del cartell o cartells, segons el briefing triat, o si es participa a totes dues modalitats. Els treballs s’han de presentar en format digital d’alta resolució (format .tif), amb unes mides de 40 cm d’ample per 60 cm d’alt.

L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent –en funció del briefing i dels riscos triats, en el cas de la línia gràfica-:

- ALTURA_PSEUDONIMTRIAT.tif

- TOXIC_PSEUDONIMTRIAT.tif

- BURNOUT_PSEUDONIMTRIAT.tif

- ATRAPAMENT_PSEUDONIMTRIAT.tif

- ERGONOMIC_PSEUDONIMTRIAT.tif

- COMMEMORATIU_PSEUDONIMTRIAT.tif

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treballdel Departament d’Empresa i Ocupació podrà demanardocumentació complementària, en el cas que ho considerioportú, per tal de valorar les candidatures.

2 - Formulari d’inscripció en PDF correctament omplert, per facilitar el tractament informàtic de les inscripcions. Recordeu que sense la presentació del formulari degudament signat, ja sigui per correu o a un registre del Departament d'Empresa i Ocupació, la inscripció no tindrà validesa. (veure apartat D) Tant els cartells com el formulari s’han d’agrupar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que és el que s’ha d’enviar mitjançant WeTransfer o una eina similar.

D - Quan i com s’han de presentar les sol·licituds d’inscripció?

El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és també entre el divendres 21 i el dimecres 26 de març de 2014 –heu de tenir en compte els horaris dels registres del Departament d'Empresa i Ocupació que us indiquem o de les oficines de Correus-.

Per presentar la vostra sol·licitud heu de descarregar-vos de la Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya el formulari d’inscripció (mitjançant l'enllaç que teniu a sota d'aquests paràgrafs). L’heu d’omplir amb l’ordinador –per poder-lo enviar junt amb els treballs, tal com es diu a l’apartat C-. Un cop omplert, l’heu d’imprimir i signar.
En el supòsit que una persona es presenti a les dues categories s’ha de presentar una única sol·licitud, i incloure els 4 cartells i el formulari en PDF en el mateix arxiu ZIP o RAR.

Al formulari heu de consignar el codi hash de l’arxiu ZIP o RAR amb els treballs que presenteu mitjançant WeTransfer. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que, segons el formulari, volíeu presentar. Aquí teniu una explicació detallada de com fer servir el codi hash en el procés d’inscripció.

Informació relacionada

El darrer pas és presentar els següents dos documents:

1 - El formulari, un cop omplert i signat per vosaltres.

2 - Document acreditatiu d'estar matriculat en una escola amb seu a Catalunya per cursar alguns dels estudis indicats a l'apartat B (per exemple, fotocòpia del full de matrícula). Si es presenten conjuntament diferents sol·licituds de participació aquesta acreditació es pot fer mitjançant un únic certificat on aparegui la relació de tots els alumnes participants i els estudis que cursen.

Aquests dos documents es poden presentar de dues formes:

1 – Als registres del Departament d'Empresa i Ocupació que us indiquem. Podeu portar el formulari vosaltres personalment o algú ho pot fer en el vostre nom (s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE):

Barcelona 

Sepúlveda 148-150

08011 Barcelona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.00 h.

Girona 

Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)

17002 Girona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Lleida 

C. del General Brito, 3

25007 Lleida

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Manresa

Carrer de Castelladral, 5-7 Pol. Industrial Els Dolors (Palau Firal)

08243 Manresa

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Tarragona 

Carrer de Joan Baptista Plana, 29-31

43005 Tarragona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Terres de l’Ebre 

Carrer de Montcada, 32

43500 Tortosa

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

2 – Mitjançant carta certificada “amb el sobre obert” –a Correus ja saben què vol dir això- adreçada a:

Concursos de prevenció – Cartells

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral

C. Sepúlveda 148, 4a planta

08011 Barcelona

E - Quins són els criteris de valoració dels treballs?

Briefing 1 

En la valoració dels cartells de la línia gràfica, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.

- L’originalitat de la idea.

- L’adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valorarà positivament que els cartells incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.

- La incorporació d’aspectes innovadors.

- Es valorarà especialment la possibilitat de difondre els cartells en l’entorn laboral.

Briefing 2 

En la valoració dels cartells commemoratius del 28 d’abril, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.

- L’originalitat de la idea.

- L’adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valorarà positivament que el cartell incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.

- La incorporació d’aspectes innovadors.

- Es valorarà especialment la possibilitat d’aplicar el cartell a diferents suports.

F - Quina és la composició del jurat?

El concurs de cartells disposarà d’un jurat específic que estarà format per set membres, nomenats pel titular de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral:

- Tres professionals del món del disseny gràfic.

- Dos representants del Departament d’Empresa i Ocupació.

- Un representant del Departament d’Ensenyament.

- Un representant de la Fundación Prevent.

Ni els membres del jurat ni els seus familiars directes podran optar als premis.

G- Quins premis hi haurà pels guanyadors?

Per a cada un dels dos briefings hi ha tres premis. El jurat podrà, si ho considera oportú, atorgar a més dues mencions especials per a cada categoria. Les mencions especials no donaran dret a percebre cap guardó. Els premis són:

Briefing 1 – Línia gràfica de tres cartells de prevenció de riscos laborals.

1r premi: PC de sobretaula amb processador de 3 Ghz de velocitat, 6 GB de RAM i 2 TB de disc dur, més un monitor de 27".

2n premi: tauleta tàctil amb processador d’1,6 Ghz de velocitat, WI-FI, memòria de 16 GB i pantalla de 10".

3r premi: tauleta tàctil amb processador d’1,2 Ghz de velocitat, WI-FI, memòria de 16 GB i pantalla de 7".

Briefing 2 – Cartell commemoratiu del 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

1r premi: PC de sobretaula amb processador de 3 Ghz de velocitat, 6 GB de RAM i 2 TB de disc dur, més un monitor de 24".

2n premi: tauleta tàctil amb processador d’1,6 Ghz de velocitat, WI-FI, memòria de 16 GB i pantalla de 10".

3r premi: tauleta tàctil amb processador d’1,2 Ghz de velocitat, WI-FI, memòria de 16 GB i pantalla de 7".

S’atorgarà una menció honorífica al centre educatiu que presenti més participants al concurs. Els professors els alumnes dels quals presentin treballs rebran un certificat acreditatiu signat pel director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament i el Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació.

 

H - Altres

Reserva de drets de reproducció 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treballdel Departament d’Empresa i Ocupació es reservarà elsdrets de reproducció dels cartells guanyadors, que seran ceditsen exclusiva, per tal de poder fer possibles adaptacions i reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar laprevenció de riscos laborals. Els guanyadors assumeixen l’obligació de realitzar les adaptacions bàsiques que a petició del Departament d’Empresa i Ocupació es requereixin per a la difusió de la seva obra.

Atorgament 

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director generalde Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i ladata que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina, a finals del mes d’abril.

Difusió 

La Direcció General de Relacions Laborals penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els cartells dels participants, per difondre els concursos de prevenció.

I - Contacte

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona
concursosprl@gencat.cat
Tel: 932 055 001
Horari: 9h a 14h

Suport

El concurs "La prevenció, un valor segur" compta amb el suport de la Fundación Prevent.

Fundación Prevent

Data d'actualització:  08.04.2014