• Imprimeix

Concurs de pictogrames

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el divendres 25 d'abril de 2014, a les 13 hores, a la Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona (Passeig de Gràcia, 107)

_

Organitzat pel Departament d'Empresa i Ocupació, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundación Prevent, l’objectiu d’aquest concurs és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

Els pictogrames són una eina bàsica en la comunicació gràfica, atès que permeten, amb un únic impacte, donar una informació clara i suficient als seus destinataris. La senyalització de seguretat és un aspecte molt important de la prevenció de riscos laborals i, malgrat que una bona part de la senyalització en la matèria està regulada normativament, hi ha aspectes que permeten crear pictogrames que traslladin missatges clars sobre aspectes concrets de la prevenció.

La prevenció és responsabilitat de l’empresari, que ha d’evitar el risc i, si això no és possible, avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, donant preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d’informar i formar els treballadors sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d’evitar-los o prevenir-los. Per la seva banda, els treballadors s’han d’implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral, aplicant adequadament les mesures preventives establertes per l’empresa.

A - Com han de ser els pictogrames?

Al concurs s’han de presentar únicament pictogrames originals i inèdits, que sintetitzin un missatge clar sobre prevenció de riscos laborals. El pictogrames han d’estar basats en formes simples i sintètiques, figuratives i/o simbòliques, amb la intenció d’una ràpida comprensió. Quant als requisits tècnics de les imatges, han de ser aquests:

- El pictograma ha de combinar el color blanc i un altre color pla (sense degradats). Si cal, la imatge pot incorporar un tercer color, també pla.

- La tècnica per fer la imatge és lliure.

- La imatge ha de ser quadrada, d’unes mides de 21x21 cm.

- Els treballs s’han de presentar en format d’alta resolució (arxius .tif).

Cada participant pot presentar un màxim de 3 pictogrames diferents.

A títol orientatiu, els pictogrames poden fer referència a les circumstàncies o els factors de risc següents:

 

  1. Caiguda d’alçada .
  2. Males postures (ergonomia).
  3. Manipulació manual de càrregues.
  4. Atrapaments amb màquines.
  5. Contacte elèctric.
  6. Explosió.
  7. Manipulació de productes inflamables.
  8. Estrès.
  9. "Burn out" (síndrome d'estar cremat a la feina).
  10. Inhalació i manipulació de productes tòxics.

 

El pictograma o pictogrames presentats s’acompanyaran d’un text amb una breu explicació del que vol transmetre l’autor amb cadascuna de les imatges. El text s’ha d’escriure amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats).

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals

Per tal de facilitar als participants una millor adequació de les seves imatges des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Heu de tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals de on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

B - Qui pot participar?

La participació és oberta als alumnes matriculats a centres amb seu a Catalunya per fer, durant el curs 2013-2014:

- Cicles formatius de grau mig de Formació Professional de la Família Professional d’Imatge i So i la Família Professional d’ Arts gràfiques
- Cicles formatius de grau mig dels Ensenyaments de Règim especial de d’Arts Plàstiques i Disseny de la Família Professional Disseny gràfic i de la Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

C - Quan i com s’han de presentar els treballs?

El termini per a la presentació dels treballs és entre el divendres 21 i el dimecres 26 de març de 2014, a les 24 hores. La presentació dels treballs s’ha de fer a l’adreça de correu electrònic concurspictogrames@gencat.cat , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat.

Cal presentar:

1 - L’original del pictograma o pictogrames, en format digital d’alta resolució (format .tif), amb unes mides de 21x21 cm d’alt. L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PICTO1_PSEUDONIMTRIAT.tif

- PICTO2_PSEUDONIMTRIAT.tif

- PICTO3_PSEUDONIMTRIAT.tif

2 – Text explicatiu del pictograma o pictogrames, fet amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats). L’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- TEXT_PSEUDONIMTRIAT.

3 - Formulari d’inscripció en PDF correctament omplert, per facilitar el tractament informàtic de les inscripcions. Recordeu que sense la presentació del formulari degudament signat, ja sigui per correu o a un registre del Departament d'Empresa i Ocupació, la inscripció no tindrà validesa. (veure apartat D).

Tant el pictograma o pictogrames com el text i el formulari s’han d’agrupar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que és el que s’ha d’enviar mitjançant WeTransfer o una eina similar.

D - Quan i com s’han de presentar les sol·licituds d’inscripció?

El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és també entre el divendres 21 i el  dimecres 26 de març de 2014 –heu de tenir en compte els horaris dels registres del Departament d'Empresa i Ocupació que us indiquem o de les oficines de Correus-.

Per presentar la vostra sol·licitud heu de descarregar-vos de la Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya el formulari d’inscripció (mitjançant l'enllaç que teniu a sota d'aquests paràgrafs). L’heu d’omplir amb l’ordinador –per poder-lo enviar junt amb els treballs, tal com es diu a l’apartat C-. Un cop omplert, l’heu d’imprimir i signar.

Al formulari heu de consignar el codi hash de l’arxiu ZIP o RAR amb els treballs que presenteu mitjançant WeTransfer. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que, segons el formulari, volíeu presentar. Aquí teniu una explicació detallada de com fer servir el codi hash en el procés d’inscripció.

Informació relacionada

El darrer pas és presentar els següents dos documents:

1 - El formulari, un cop omplert i signat per vosaltres.

2 - Document acreditatiu d'estar matriculat en una escola amb seu a Catalunya per cursar alguns dels estudis indicats a l'apartat B (per exemple, fotocòpia del full de matrícula). Si es presenten conjuntament diferents sol·licituds de participació aquesta acreditació es pot fer mitjançant un únic certificat on aparegui la relació de tots els alumnes participants i els estudis que cursen.

Aquests dos documents es poden presentar de dues formes:

1 – Als registres del Departament d'Empresa i Ocupació que us indiquem. Podeu portar el formulari vosaltres personalment o algú ho pot fer en el vostre nom (s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE):

Barcelona 

Sepúlveda 148-150

08011 Barcelona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.00 h.

Girona 

Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)

17002 Girona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Lleida 

C. del General Brito, 3

25007 Lleida

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Manresa

Carrer de Castelladral, 5-7 Pol. Industrial Els Dolors (Palau Firal)

08243 Manresa

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Tarragona 

Carrer de Joan Baptista Plana, 29-31

43005 Tarragona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

Terres de l’Ebre 

Carrer de Montcada, 32

43500 Tortosa

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

2 – Mitjançant carta certificada “amb el sobre obert” –a Correus ja saben què vol dir això- adreçada a:

Concursos de prevenció – Pictogrames

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral

C. Sepúlveda 148, 4a planta

08011 Barcelona

E - Quins són els criteris de valoració dels treballs?

En la valoració dels pictogrames, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- L’adequació del llenguatge i dels recursos gràfics.
- El nivell de síntesi gràfica.
- El nivell de pregnància de la imatge -impacte visual i capacitat de ser recordada-.
- La claredat del missatge.
- El caràcter propi del pictograma.

F - Quina és la composició del jurat?

El concurs de pictograma disposa d’un jurat específic que està format per quatre membres, nomenats pel titular de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral:

- Un professional del món del disseny gràfic.

- Un representant del Departament d’Empresa i Ocupació.

- Un representant del Departament d’Ensenyament.

- Un representant de la Fundación Prevent.

No poden optar als premis ni els membres del jurat ni els seus familiars directes.

G - Quins premis hi haurà pels guanyadors?

El concurs compta amb tres premis. El jurat podrà declarar-lo desert si considera que no hi ha cap pictograma que reuneixi els mèrits suficients. Els premis són:

1r premi: tauleta tàctil amb processador d’1’6 Ghz de velocitat, WI-FI, memòria de 16 GB i pantalla de 10".
2n premi: reproductor MP3 portàtil amb memòria de 16 GB.
3r premi: reproductor MP3 portàtil amb memòria 2 GB.

S’atorgarà una menció honorífica al centre educatiu que presenti més participants al concurs. Els professors els alumnes dels quals presentin treballs rebran un certificat acreditatiu signat pel director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament i el Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació.

H - Altres

Reserva de drets de reproducció 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya es reserva els drets de reproducció dels treballs guardonats, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar i millorar la prevenció de riscos laborals.

Atorgament

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina, a finals del mes d’abril.

Difusió

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els pictogrames guardonats, per difondre els concursos de prevenció.

I - Contacte

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona
concursosprl@gencat.cat
Tel: 932 055 001
Horari: 9h a 14h

Suport

El concurs "La prevenció, un valor segur" compta amb el suport de la Fundación Prevent.

Fundación Prevent

Data d'actualització:  08.04.2014