• Imprimeix

Jornada "Les enquestes de condicions de treball: una reflexió mirant al futur. Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball" - 22/5/2012

L’Enquesta catalana de condicions de treball (ECCT) és un dels instruments que ens permet posar a l’abast dels diferents agents implicats en la seguretat i la salut laboral un conjunt d’indicadors que facin possible comptar amb informació detallada i sòlida.
Aquesta informació ha de facilitar una prospecció que serveixi a tots els agents implicats en la seguretat i la salut laboral -Administracions, patronals, sindicats, Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, proveïdors de serveis de prevenció de riscos laborals, Sistema Públic de Salut, etc.- per orientar les seves decisions i actuacions a curt, mig i llarg termini.
Malgrat totes les seves potencialitats, amb molta freqüència la informació que aporta l’ECCT no és utilitzada com a base per a la priorització d’accions relacionades amb la prevenció de riscos laborals, com tampoc és utilitzada per tots els possibles destinataris.
En aquesta jornada es van presentar els resultats de la II ECCT i altres treballs realitzats per aprofundir en el coneixement d’aspectes tant rellevants com són la qualitat de l’ocupació i participació de treballadors/ores, les condicions d’ocupació i treball de la població treballadora jove de Catalunya o l’evolució de les condicions de risc psicosocials entre els anys 2006 i 2010. També es va reflexionar sobre les limitacions i millores a realitzar per poder convertir en realitat totes les potencialitats d’una enquesta de condicions de treball i gestió de l’activitat preventiva.

Jornada

Títol: Les enquestes de condicions de treball: una reflexió mirant al futur. Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball.

Data i hora: dimarts 22 de maig, de 10 a 13.15 hores.

Lloc: Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona, C. Dulcet 2-12, Barcelona.

Destaquem

Vídeos de la jornada Ponències presentades i debat sobre les enquestes de condicions de treball Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball

Ponències

Data d'actualització:  04.02.2013