• Imprimeix

Jornada "Els riscos ergonòmics: situació actual a Catalunya i experiències pràctiques per al seu abordatge" - 21/03/2012

Els riscos ergonòmics estan àmpliament distribuïts i apareixen en tot tipus de sectors i empreses. Generen un nombre molt alt de trastorns musculoesquelètics, que comporten un problema important tant per als treballadors afectats com per a les empreses i la societat en general.

Atesa la problemàtica que generen els riscos ergonòmics cal adoptar les mesures necessàries per a prevenir-los. Aquesta prevenció és possible i no necessàriament és complicada i cara.

Aquesta jornada, dirigida a professionals que treballen en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, ha volgut donar a conèixer la situació actual a Catalunya dels riscos ergonòmics i dels danys que se’n deriven, així com diferents experiències pràctiques per al seu abordatge, que poden servir d’exemple de com afrontar aquesta problemàtica.

Jornada

Títol: Els riscos ergonòmics: situació actual a Catalunya i experiències pràctiques per al seu abordatge.

Data i hora: dimecres 21 de març, de 9.45 a 14.30 hores.

Lloc: Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona, C. Dulcet 2-12, Barcelona.

PONÈNCIES

Primera taula - Risc ergonòmic i danys a la salut a Catalunya. Informació actual

Segona taula - Actuacions pràctiques per l'abordatge dels factors de risc

Nota: properament es publicarà la presentació pendent mostrada a la jornada.

Data d'actualització:  26.03.2012